Poruszeni trudną sytuacją Rodaków na Wschodzie, odzewem i rezultatem zeszłorocznej edycji akcji, zdecydowaliśmy się na jej kontynuowanie. Akcja „Polak z sercem!” to działanie, którego adresatami są Polacy mieszkający na Białorusi i Ukrainie.

Zbiórka online
35%
3565,36
potrzebne 10 000 zł
Przejdź do zbiórki online

11-24 listopada 2019

W dniach od 11 do 24 listopada 2019 r. pragniemy przeprowadzić zbiórkę:

 • żywności z długim terminem ważności
 • środków chemicznych
 • artykułów szkolnych i biurowych, by wyposażyć świetlice dla dzieci i młodych na Kresach.

do 30 czerwca 2020

Równolegle do niniejszych działań odbywa zbiórka funduszy (do 30 czerwca 2020 r.) prowadzona przez „FUNDACJĘ DLA MŁODZIEŻY” dla osób chcących wesprzeć akcję finansowo.

Weź udział w ZBIÓRCE ONLINE na stronie www.fanimani.pl/zbiorka/polak-z-sercem
Wyślij SMS o treści „KRESY” pod numer 72052
(koszt: 2,46 zł z VAT)
Akcję w przestrzeni Polski pilotuje Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Za granicą w akcję włącza się Caritas Grodno i Caritas Lwów.

Jak przeprowadzić akcję?

Akcję w danej diecezji prowadzą Koordynatorzy diecezjalni. Oddziały i Koła KSM po uzyskaniu zgody sklepu, proboszcza parafii lub dyrektora szkoły przeprowadzają akcję w danej przestrzeni. Akcja ma statut zbiórki publicznej, numer: 2019/4613/OR.

Sugerujemy, by akcja informacyjna odbyła się 10 listopada po Mszach Świętych, zaś w szkołach w piątek poprzedzający start akcji.

Zadbajmy szczególnie o to, by kosze na produkty znalazły się w kościołach 24 listopada br. (Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata). Prosimy, aby Koordynatorzy diecezjalni tego dnia zatroszczyli się o obecność kosza na produkty w Katedrach.

Organizatorzy:

Patronat Honorowy:

Partnerzy:

Patronat medialny:

Ważne terminy

Zbiórka produktów spożywczych, chemicznych i papierniczych odbywa się w dniach 11 listopada (Narodowe Święto Niepodległości) – 24 listopada (Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – Święto Patronalne KSM).

Termin Działania
do 14 X Koordynator diecezjalny zgłasza się do Koordynatora głównego (Patryk Czech, polakzsercem@ksm.org.pl) podając imię i nazwisko, telefon, maila oraz adres, na który należy przesłać materiały promocyjne (plakaty), wzory identyfikatorów, nalepki na puszki i kartony do pakowania produktów. Na koordynatorze diecezjalnym spoczywa również  obowiązek uzyskania zgód od rodziców na udział w zbiórce osób niepełnoletnich (wzór zgody podeślemy mailem, a także umieścimy na stronie www). Ponadto przekazuje adresy miejsc, w jakich odbędzie się zbiórka oraz termin jej przeprowadzenia. (do 23 X).
do 29 X Koordynator główny rozsyła materiały promocyjne (plakaty) i kartony do pakowania do Koordynatorów diecezjalnych.
od 10 XI Akcja promocyjna przy kościołach.
11 – 24 XI Zbiórka artykułów. Nadal akcja promocyjna przy parafiach i w szkołach. Udostępnianie informacji za pośrednictwem lokalnych mediów.
25 XI – 6 XII Koordynatorzy diecezjalny gromadzą produkty w jednym miejscu w diecezji, segregują, pakują i opisują produkty w kartonach oraz informują Koordynatora głównego o adresie tego miejsca. Prosimy nie czekać z informacją o miejscu odbioru do ostatniej chwili. Im wcześniej uda się Wam spakować produkty, tym wcześniej możliwy będzie ich odbiór.

Uwaga! Po zapakowaniu towaru prosimy o ułożenie kartonów w bryłę kwadratu lub prostokąta, zrobienie zdjęcia i podesłanie na adres (polakzsercem@ksm.org.pl), żebyśmy mogli orientacyjnie obliczyć ile towar ma m3. Prosimy także podać ilość zebranych artykułów
w kilogramach. Prosimy by miejsca przechowywania artykułów były dostępne, a osoba posiadająca do nich klucz dyspozycyjna.

6-20 XII, ew. styczeń Zbiórka produktów przez Koordynatora głównego. Trasy odbioru towarów pochodzących ze zbiórek będą łączone. Informacja o odbiorze może pojawić się z jednodniowym wyprzedzeniem, bądź w dniu przyjazdu.

Uwaga! Prosimy pamiętać, że jest to duże przedsięwzięcie logistyczne. Zbiórka będzie prowadzona wewnętrznymi siłami członków Stowarzyszenia. Grudzień jest miesiącem intensywnych opadów i zmian pogodowych. Prosimy o cierpliwość i przygotowanie się na różne ewentualności. Pamiętajmy, jak powiedział papież Benedykt XVI, że cierpliwość jest codzienną formą miłości.

listopad – czerwiec Informowanie o możliwości dokonywania wpłat na konto Fundacji.

Zbiórka publiczna nr: 2019/4613/OR

Zadania koordynatora diecezjalnego

 • Informuje o akcji Oddziały/Koła oraz lokalne media. Udostępnia zakładkę drugiej edycji akcji „Polak z sercem!” znajdującą się na stronie www.ksm.org.pl.
 • Zbiera informacje o włączeniu się w akcję przez Oddziały/Koła oraz przekazuje te informacje Koordynatorowi głównemu. Koordynator diecezjalny przekazuje nazwę oraz adres Oddziału/Koła (sklepu), który będzie uczestniczył w akcji.
 • Koordynator diecezjalny przekazuje materiały promocyjne Oddziałom/Kołom.
 • Koordynator gromadzi produkty w jednym miejscu danej diecezji, a następnie informuje Koordynatora głównego, kiedy będzie mógł przekazać produkty.
  Uwaga! Koordynator diecezjalny powinien zadbać o to, żeby towar był właściwie zapakowany, oznaczony i dostarczony w terminie do głównych miejsc zbiórki.
 • Koordynator diecezjalny zwraca się ze szczególną prośbą do proboszcza katedry o zbiórkę produktów i funduszy w dniu 24 listopada.
 • Na koordynatorze diecezjalnym spoczywa również obowiązek uzyskania zgód od rodziców na udział w zbiórce osób niepełnoletnich.

Uwaga! Koordynator diecezjalny kontaktuje się bezpośrednio z Koordynatorem głównym: (Patryk Czech, polakzsercem@ksm.org.pl) w celu przekazania towarów do głównym miejsc zbiórki i rozwiania wszelkich wątpliwości związanych z przebiegiem akcji.

Uwaga! – koordynatorzy diecezjalni będą mieli w pierwszej kolejności możliwość wzięcia udziału w transporcie towaru na Ukrainę i Białoruś. Warunkiem jest posiadanie ważnego paszportu – o co prosimy zadbać. Osoby zainteresowane takim wyjazdem prosimy o kontakt z Koordynatorem głównym: Patryk Czech, tel. 665 198 471, polakzsercem@ksm.org.pl.

DODATKOWE WSKAZÓWKI:

 • koordynator diecezjalny może zwracać się o patronat lokalny nad akcją. Prosimy o informację o zamiarze oraz przesłanie logo patronatu,
 • obok zbiórki produktów z długim terminem ważności może odbywać się zbiórka pieniężna na terenie parafii po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez proboszcza oraz na terenie szkoły po uzyskaniu zgody dyrektora,
 • środki pieniężne zgromadzone podczas akcji należy wpłacić na konto Fundacji z dopiskiem „Polak z sercem”. Numer konta na stronie www.ksm.org.pl w zakładce „Polak z sercem II”,
 • akcja ma statut zbiórki publicznej, numer: 2019/4613/OR.

Główny koordynator

Druh Patryk Czech, tel. 665 198 471, polakzsercem@ksm.org.pl

Przekaż darowiznę!

„FUNDACJA DLA MŁODZIEŻY”
ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa, numer KRS 0000339553

nr kont bankowych:
PLN: 26 1090 2590 0000 0001 3751 6623
EUR: 79 1090 2590 0000 0001 3751 6639
USD: 51 1090 2590 0000 0001 3751 6658

z dopiskiem: Polak z sercem

Dotychczas zebraliśmy na kontach bankowych:

2510,00 zł

Miejsca zbiórki oraz terminy

Diecezja Miejsca zbiórki oraz terminy
Częstochowska 1) parafia pw. św. Stanisława Kostki w Częstochowie, 42-294 ul. Dąbkowskiego 42
2) parafia pw. św. Wojciecha w Bzowie, 42-440 ul. Żołnierska 17
3) parafia pw. św. Stanisława BM w Cykarzewie, 42-231 ul. Częstochowska 15
4) parafia pw. NMP Różańcowej w Zdowie, 42-421 ul. Wesoła 9
5) parafia pw. Ap. Piotra i Pawła w Zawierciu, 42-400 ul. Sienkiewicza 4
6) parafia pw. NMP Królowej Anielskiej w Kalei, 42-130 ul. Cmentarna 1
7) Bazylika Archikatedralna Świętej Rodziny w Częstochowie, 42-200 ul. Krakowska 15 (24 listopada)
Gnieźnieńska 1) Mieścisko – parafia pw. Św. Michała Archanioła, Ul. Kościelna 1
2) Gniezno- parafia Matki Zbawiciela w Gnieźnie, Ul. Ludwiczaka 20
3) Kruszwica – parafia pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, ul Rynek 7
4) Wągrowiec- parafia pw. Bł. Michała Kozala w Wągrowcu, Ul Rzeczna 4
5) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu, Ul Kościuszki 49
Kielecka 1) Chęciny – Parafia pw. Św. Bartłomieja, Radkowska 4, 26-060 Chęciny
2) Skała – Parafia pw. Św. Mikołaja, Kościelna 2, 32-043 Skała
3) Łopuszno – Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, Strażacka 1, 26-070 Łopuszno
Rzeszowska 1) parafia pw. św. Jadwigi Królowej w Gorlicach, ul. Ariańska 2, 9.11.2019 r.
2) Szkoła Podstawowa w Trzcinicy, Trzcinica 72, 20-22.11.2019 r.
3) Kościół Parafialny pw. św. Anny w Święcanach, Święcany 7
4) parafia pw. św. Mikołaja w Niwiskach, Niwiska 157,  10.11.2019 r.
5) parafia pw, Przemienienia Pańskiego w Cmolasie, Cmolas 252A
6) sklep spożywczy „Orzech” w Kolbuszowej, ul. 11 listopada 3, 10-24.11.2019 r.
7) parafia pw. św. Mikołaja w Brzezinach, Brzeziny 619
Legnicka 1) Oddział KSM Legnica – Parafia Matki Bożej Królowej Polski, ul. kard. S.Wyszyńskiego 1 59-220 Legnica, termin zbiórki 11.11-24.11
2) Zespół Szkół Ekonomicznych, pl. Słowiański 5, 59-220 Legnica, termin zbiórki 11.11-22.11
3) II Liceum Ogólnokształcące, ul. Zielona 17, 59-220 Legnica, termin zbiórki 11.11-22.11
4) Szkoła Podstawowa im. W.S. Reymonta, Rosochata 65, 59-2016 Kunice, termin zbiórki 11.11-22.11
5) Szkolne Koło Caritas – Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego, ul. Górnicza 1c, 59-921 Porajów, termin zbiórki 11.11-22.11
6) Oddział KSM Bolesławiec – Parafia św. Cyryla i Metodego, ul. Krótka 1, 59-700 Bolesławiec, termin zbiórki 11.11-24.11
Łódzka 1) Parafii Św. Alberta Chmielowskiego w Łodzi  ul. Chmielowskiego 7, 11-14 listopada
2) Parafii Św. Maksymiliana Marii Kolbe w Pabianicach ul. Jana Pawła II 46, 11-24 listopada
3) Parafii Św Archaniołów Rafała i Michała w Aleksandrowie Łódzkim ul. Wojska Polskiego 3, 11-24 listopada
Zamojsko – Lubaczowska 1) Zamość, parafia Matki Bożej Królowej Polski, ul. Wyszyńskiego 5, 22-400 Zamość (17-24.11)
2) Zamość, parafia katedralna, ul. Kolegiacka 1A, 22-400 Zamość (24.11)
3) Tomaszów Lubelski, parafia św. Józefa, ul. Ignacego Paderewskiego 13a, 22-600 Tomaszów Lubelski (17-24.11)
4) Gromada, Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Gromada 152, 23-400 Biłgoraj (17-24.11)
5) Łukowa, Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Łukowa 232, 23-412 Łukowa (17-24.11)
Siedlecka 1) Oddział przy parafii pw. Trójcy Świętej w Janowie Podlaskim (ul. Naruszewicza 17 , 21-505 Janów Podlaski), 11-24 listopada
2) Oddział przy parafii pw. Chrystusa Króla (Ks. Wacława Leszkiewicza 4, 21-450 Jedlanka), 11-24 listopada
3) Oddział przy parafii pw. św. Elżbiety Węgierskiej w Konstantynowie (ul. Janowska 33, 21-543 Konstantynów), 11-24 listopada
4) Oddział przy parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Krzesku (Krzesk Majątek 8 , 08-111 Krzesk), 11-24 listopada
5) Oddział przy parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łaskarzewie (ul. Kolejowa 1 , 08-450 Łaskarzew), 11-24 listopada
6) Oddział przy parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie (Kard. S. Wyszyńskiego 45 45, 21-400 Łuków), 11-24 listopada
7) Oddział przy parafii pw. św. Jadwigi w Mokobodach (pl. Chreptowicza 6 , 08-124 Mokobody), 11-24 listopada,
8) Oddział przy parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Okrzei (H. Sienkiewicza 3 , 21-480 Okrzeja), 11-24 listopada
9) Oddział przy parafii pw. św. Józefa w Siedlcach (Sokołowska 124 , 08-119 Siedlce), 11-24 listopada
10) Oddział przy parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Siedlcach (Kochanowskiego 11 , 08-110 Siedlce), 11-24 listopada
11) Oddział przy parafii pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Siedlcach (ul. Garwolińska 19, 08-110 Siedlce), 11-24 listopada
12) Parafia Trójcy Świętej w Żeliszewie (Żeliszew Podkościelny 28, 08-130 Kotuń), 11-24 listopada
13) Parafia MB Częstochowskiej w Radoryżu Kościelnym (Radoryż Kościelny 4 A, 21-470 Krzywda), 11-24 listopada
Toruńska 1) Parafia pw. św. Marii Magdaleny w Biskupicach (ul. Kościelna 19 Biskupice, 87-152 Łubianka), 11-24 listopada
2) Parafia pw. św. Jakuba w Toruniu (ul. Rynek Nowomiejski 6, 87-100 Toruń), 11-24 listopada
3) Parafia pw. św. M.M. Kolbe w Toruniu (ul. Wyszyńskiego 7/9, 87-120 Toruń), 11-24 listopada
4) Parafia pw. Chrystusa Króla w Toruniu ( ul. Bażyńskich 19, 87-100 Toruń), 11-24 listopada
5) Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży (ul. gen. Józefa Hallera 23, 87-140 Chełmża), 11-24 listopada
6) X Liceum Ogólnokształcące im. prof. Stefana Banacha w Toruniu ( pl. św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń), 11-24 listopada
7) Zespół Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu (Stefana Batorego 43/49, 87-100 Toruń) 11-24 listopada
8) Parafia pw. św. Antoniego w Toruniu, ul. Świętego Antoniego 4, 87-100 Toruń
Świdnicka 1) Parafii pw. Chrystusa Króla w Głuszycy, ul. B. Chrobrego 4, 24 listopada 2019r. – zbiórka pieniężna
2) Parafia pw. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Dziećmorowicach
3) Parafia pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Nowej Rudzie – Słupcu
Warszawsko-Praska 1) Parafia św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Mrozy
2) Parafia św. Wawrzyńca, Glinianka
3) Parafia św. Hieronima, Stara Miłosna
4) Parafia Przemienia Pańskiego, Radzymin
5) Parafia św. Karola Boromeusza, Osiedle Las
6) Diakonia Misyjna RŚ-Ż
7) Parafia św. Szczepana Pierwszego Męczennika w Warszawie
8) Parafia św. Jana Kantego, Legionowo
9) Przedszkole nr 2 w Radzyminie
10) Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka w Sulejówku
11) Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Dąbrówce
12) Parafia Świętego Wincentego a Paulo w Warszawie
13) Parafia Św. Franciszka z Asyżu na Tarchominie
14) Konkatedra Bożego Ciała na Kamionku
15) Katedra Warszawsko-Praska
Zielonogórsko-Gorzowska 1) Parafia pw. św. Jadwigi Śląskiej – ul. Adama Mickiewicz 14
2) Parafia Najświętszego Zbawiciela – ul. Bolesława Chrobrego 8
3) Parafia pw. św. Urbana I – ul. Braniborska 17
4) Liceum Ogólnokształcącym nr 5 – ul. Zachodnia 63
5) CKZiU nr 1 „Budowlanka” – ul. Botaniczna 50
6) Szkoła Podstawowa nr 6 – ul. Kingi 1
7) Liceum Ogólnokształcące nr 1 – ul. Kilińskiego 7
8) CKZiU nr 2 „Elektronik”- ul. Stasica 2
9) Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żarach – pl. kard. S. Wyszyńskiego 4
10) Parafia pw. św. Marii Magdaleny w Nowym Miasteczku – ul. Polna 2
11) Parafia pw. św. Wojciecha w Kargowej – ul. Kościelna 43
12) Parafia Miłosierdzia Bożego w Głogowie – ul. Królowej Jadwigi 1
Przemyska 1) Parafia pw. św. Michała Archanioła w Łańcucie (ul.Górne 1, 37-100 Łańcut), 11.11-24.11
2) Parafia pw. Niepokalanego Serca NMP w Budach Łańcuckich (Budy Łańcuckie 216, 37-114 Białobrzegi), 11-24.11
3) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Budach Łańcuckich (Budy Łańcuckie 333, 37-114 Białobrzegi), 12-22.11
4) Parafia pw. Wszystkich Świętych w Bliznem (Blizne 436, 36-221 Blizne), 11-24.11
5) Parafia pw. Matki Bożej Pocieszenia w Jodłówce (Jodłówka 307, 37-560 Pruchnik), 11-24.11
6) Sklep spożywczo-przemysłowy w Jodłówce (Jodłówka 215, 37-560 Pruchnik), 12-23.11
7) Sklep spożywczo-przemysłowy w Świebodnej (Świebodna 17, 37-560 Pruchnik), 12-23.11
8) Szkoła podstawowa im. Jana Pawła II w Świebodnej (Świebodna 19, 37-560 Pruchnik), 12-22.11
9) Szkoła podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Jodłówce (Jodłówka 222, 37-560 Pruchnik), 12-22.11
10) Parafia pw. św. Mikołaja Biskupa w Niebieszczanach (Niebieszczany 154a, 38-500 Sanok), 11-24.11
11) Szkoła Podstawowa w Niebieszczanach (Niebieszczany 492, 38-500 Sanok), 12-22.11
12) Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Besku (ul. Kościelna 4, 38-524 Besko), 11-24.11
13) Parafia pw. Świętego Stanisława Biskupa w Lubatowej (Lubatowa 292, 38-440 Iwonicz-Zdrój), 11-24.11
14) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubatowej (Lubatowa 284, 38 440 Iwonicz-Zdrój), 12-22.11
15) Sklep spożywczo-przemysłowy w Lubatowej (Lubatowa 228c, 38-440 Iwonicz-Zdrój), 12-23.11
16) Sklep spożywczo-przemysłowy w Lubatowej (Lubatowa 245, 38-440 Iwonicz-Zdrój), 12-23.11
17) Parafia pw. Świętego Stanisława Biskupa w Humniskach (Humniska 664, 36-200 Humniska), 11-24.11
18) Parafia pw. Świętego Marcina w Krasiczynie (Krasiczyn 181, 37-741 Krasiczyn), 11-24.11
19) Parafia pw. Matki Bożej Bolesnej W Grzegorzówce-Wólce (Wólka Hyżneńska 89, 36-025 Dylągówka), 11-24.11
20) Parafia pw. Świętego Andrzeja Apostoła w Jaworniku Polskim (Jawornik Polski 13, 37-232 Jawornik Polski), 12-24.11
21) Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (Hyżne 154, 36-024 Hyżne), 17.11
22) Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego w Hyżnem (Hyżne 615a, 36-024 Hyżne), 18.11
23) Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego (ul. Świętego Ducha 1, 37-500 Jarosław), 12-22.11
24) Szkoła Podstawowa nr 10 im. Wojska Polskiego (os. Słoneczne 7, 37-500 Jarosław), 12-22.11
25) Sklep Frac w Jarosławiu (os. Kombatantów 40, 37-500 Jarosław), 12-23.11
26) Parafia pw. Niepokalanego Serca NMP w Dubiecku (ul. Krasickiego 20, 37-750 Dubiecko), 11-24.11
27) Szkoła Podstawowa nr 2 im.  Armii krajowej w Budach Łańcuckich (Budy Łańcuckie 68, 37-114 Białobrzegi), 12-22.11
28) I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie (ul. Mickiewicza 3, 37-100 Łańcut), 12-22.11
29) Sklep Stara Poczta w Humniskach (Humniska 213, 36-200 Humniska), 12-23.11
30) Sklep Delikatesy Premium w Humniskach (Humniska 439, 36-200 Humniska), 12-23.11
31) Sklep Marmax w Golcowej (Golcowa 27B, 36-231 Golcowa), 12-23.11
32) Sklep Delikatesy Premium w Golcowej (Golcowa 70, 36-231 Golcowa), 12-23.11
33) Parafia pw. Św. Antoniego Padewskiego w Sieteszy (Sietesz 126, 37-206 Sietesz), 24.11
Krakowska 1) Oddział KSM na Woli Justowskiej – Parafia NMP Królowej Polski al. Panieńskich Skał 18 – Kraków
2) Oddział KSM przy AGH – Parafia św. Szczepana – ul. Sienkiewicza 19 – Kraków
3) Oddział KSM w Strumianach – Kokotów 136 – Kokotów
4) Oddział KSM w Zawoi – Parafia pod wezwaniem św. Klemensa, Zawoja 123 – Zawoja
5) Oddział KSM w Rabie Wyżnej – Parafia pod wezwaniem św. Stanisława BM – Raba Wyżna 36 – Raba Wyżna.
Pelplińska 1) Plebania przy parafii pw. św. Józefa w Tczewie, ul. Gdańska 6, 18-24.11.2019
2) Prywatna Szkoła Podstawowa „Fontanna Marzeń” w Tczewie, ul. Okrzei 2, 12-22.11.2019
3) Powiatowy Zespół Szkół nr. 1 w Kościerzynie, ul. Sikorskiego 1, 18-22.11.2019
4) Zespół Kształcenia w Wielkim Klinczu, ul. Szkolna 22, 18-22.11.2019
5) Kościół pw. Świętej Rodziny w Wielkim Klinczu, ul. Klasztorna 5, 18-22.11.2019
6) Sklep „Biedronka”, ul. Wybickiego 22 w Lipuszu, 23.11.2019, g. 9-15
7) Sklep „Adaś”, ul. Młyńska 16 w Lipuszu, 23.11.2019, g. 9-15
8) Sklep „Lidl”, ul. Bytowska 5 w Chojnicach, 16 i 23 listopada 2019, g. 8-21
9) Kościół parafialny w Somoninie, ul. Siemiana 6, 11-16.11.2019 g. 18; 17.11.2019 g. 7.30, 9.30, 11.15
Tarnowska 1) Brzeźnica – parafia Narodzenia św. Jana Chrzciciela (Wałowa 3, 39-206 Brzeźnica)
2) Korzeniów – parafia św. Anny (Korzeniów 74b, 39-203 Korzeniów)
3) Pogórska Wola – parafia św. Józefa Oblubieńca (Pogórska Wola 87, 33-152 Pogórska Wola)
4) Trzciana – parafia św. Małgorzaty (Trzciana 1, 32-733 Trzciana)
5) Szczawa – parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa (Szczawa 327, 34-607 Szczawa)
6) Łęg Tarnowski – parafia Świętej Trójcy (Długa 2, 33-131 Łęg Tarnowski)
7) Tarnów – Bazylika Katedralna Narodzenia NMP (plac Katedralny 5, 33-100 Tarnów)
Płocka 1) Parafia pw. św. Mikołaja w Lipowcu Kościelnym
2) Parafia pw. św. Piotra i Pawła w Grudusku
3) Parafia pw. św. Anny w Strzegowie
4) Parafia pw. św. Wojciecha w Płocku
5) Parafia pw. św. Anny w Serocku
6) Parafia pw. św. Michała Archanioła w Płońsku
7) Parafia pw. św. Wita, Modesta i Krescencji w Sońsku
Sandomierska 1) Oratorium św. Wojciecha, obok kościoła św. Trójcy
2) Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krzątce
3) Parafia św. Jadwigi Królowej w Ostrowcu Świętokrzyskim
4) PSP nr 14 w Ostrowcu Świętokrzyskim
5) Modliborzyce, ul. Armii Krajowej 11
6) Chmielów
7) Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Nowej Dębie ul. Ks. P. Skargi 2
Drohiczyńska 1) Biuro KSM Diecezji Drohiczyńskiej, ul. Kościelna 10 w tygodniu od poniedziałku do piątku w godz. 8 -16 – 12.11 – 22.11
2) Parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Sarnakach ul. Kościelna 2 – 17.11 (kościół)
3) Parafia św. Stanisława Biskupa i męczennika w Skrzeszewie, Skrzeszew 137 – 17.11 i 24.11 (kościół)
4) Parafia św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy w Węgrowie, ul. Kościuszki 27a – 11.11 – 24.11 (kościół)
5) Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Hajnówce, ul. Ściegiennego 7 – 11.11 – 24.11 (kościół)
6) Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kosowie Lackim, ul. Kościelna 3- 11.11 – 24.11 (kościół)
Katowicka 1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Bieruniu Starym
2) Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orła Białego w Bieruniu Nowym
3) Parafia pw. Świętej Rodziny w Tychach
4) Parafia pw. św Barbary w Bieruniu Nowym
5) Parafia pw. Krzyża Świętego w Tychach-Czułowie
6) Parafia pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Imielinie
7) Parafia pw. Matki Bożej Szkaplerznej i św. Piusa X w Jejkowicach
8) Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rudzie Śląskiej-Kłodnicy
9) Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach
10) Parafia pw. Niepokalanego Serca Maryi w Wodzisławiu Śląskim-Kokoszycach
11) Parafia pw. św. Floriana w Rybniku-Orzepowicach
12) Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Pawłowicach.
Lubelska 1) Oddział „Światłość” przy parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Lublinie
2) Oddział „Miaericordia” przy parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Lublinie
3) Oddział „Libertatem” przy parafii pw. Świętej Rodziny w Lublinie
4) Oddział „Fatima” przy parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej Lublin
5) Oddział „Katedralni” przy Archikatedrze Lubelskiej
6) Oddział „Testimonium” przy parafii pw. św. Piotra i Pawła w Lublinie
7) Oddział „Ignis” przy parafii pw. Maksymiliana Kolbego w Lublinie
8) Oddział „Aurum Fidei” przy parafii pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Lublinie
9) Oddział „Amici Dei” przy parafii pw. Świętej Trójcy w Wólce
10) Oddział „Tymoteusz” przy prafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Milejowie
11) Oddział „Odkupieni” przy parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Świdniku
12) Oddział „Droga” przy parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Dysie
13) Oddział „Tchnienie” przy parafii pw. św. Anny w Lubartowie
14) Oddział „Armia Pana” przy parafii pw. św. Kingi w Świdniku
15) Oddział „Paruzja” przy parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Konopnicy
16) Oddział „Barka” przy parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Siedliszczu
17) Oddział „Dominik” przy parafii pw. św. Dominika w Turobinie
18) Oddział „Fides” przy parafii pw. Wszystkich Świętych w Bychawce
19) Oddział „Agnus Dei” przy parafii pw. św. Wojciecha w Wąwolnicy
20) Oddział „Misericordes” przy parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Puławach

Co zbieramy?

Lista produktów – Akcja „Polak z sercem II”

SPOŻYWCZYCH (termin przydatności do spożycia co najmniej do czerwca 2020 r.)

 • mąka,
 • cukier,
 • makaron,
 • kasza,
 • ryż,
 • olej,
 • kakao,
 • płatki kukurydziane,
 • konserwy mięsne, rybne i warzywne,
 • herbata,
 • dżemy,
 • przyprawy,
 • słodycze.

CHEMICZNYCH (termin ważności co najmniej do czerwca 2020 r.)

 • proszki do prania,
 • płyny do płukania,
 • środki do mycia naczyń,
 • środki do dezynfekcji łazienek i kuchni,
 • szampony,
 • żele do mycia,
 • mydła,
 • pasty do zębów,
 • pieluchy.

PAPIERNICZYCH

 • papiery do drukarek, bibuła, bloki, zeszyty, itp.,
 • przybory szkolne (długopisy, ołówki, kredki, flamastry, kleje, farby, temperówki, nożyczki itp.),
 • gier planszowych edukacyjnych.

Pamiętajcie, by były to:

 • produkty z długim terminem przydatności do spożycia (co najmniej do czerwca 2020),
 • produkty niewymagające specjalnego przechowywania.

Jak pakujemy i segregujemy?

W tym roku produkty pakujemy w kartony, które wyślemy do poszczególnych Zarządów. W związku z tym prosimy o:

 • segregowanie żywności i pakowanie jej do kartonów wg rodzajów i oznaczanie kartonów napisem:
  • spożywcze (oddzielne kartony z różnymi produktami (karton mąki, karton ryżu, kaszy, makaronu, słodyczy itp.),
  • chemiczne (oddzielne kartony z różnymi produktami (proszki, płyny do mycia naczyń, kosmetyki itp.),
  • papiernicze,
  • gry,
  • inne (produkty, co do których nie ma pewności, do czego je zakwalifikować).

Produkty zafoliowane w zgrzewkach zbiorczych mogą pozostać bez kartonu (zgrzewka mąki, zgrzewka cukru itp.).

 • prawidłowe zamknięcie kartonu i zaklejenie go taśmą,
 • podanie wagi policzonych produktów.

W mediach