Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży godło logo

XXXIII rocznica reaktywacji KSM

10 października 1990 r. po ponad 37 latach nieobecności, dekretem Konferencji Episkopatu Polski została wznowiona działalność Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

Inicjatorem reaktywowania działalności był ksiądz Archidiecezji Krakowskiej, proboszcz krakowskiej parafii pw. św. Mikołaja a jednocześnie wieloletni diecezjalny referent Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej powołany na to stanowisko jeszcze w 1969 r. przez kardynała Karola Wojtyłę. Sam święty Jan Paweł II mówił o księdzu Antonim: „(…) ma ogromną pasję młodzieżową, pasję do duszpasterstwa młodzieżowego – po prostu go ta pasja zjada – i otwiera się w kierunku wszystkich grup młodzieżowych.” Na pewno największe znaczenie dla podejmowanych działań miało wcześniejsze zetknięcie księdza Antoniego z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży Męskiej zarówno przez ojca, który był przedwojennym członkiem organizacji jak i osobiste jeszcze przed wstąpieniem do Wyższego Seminarium Duchownego; ale za zrządzenie Opatrzności można też uznać to, że pierwszą placówką duszpasterską młodego duchownego była parafia pw. św. Michała Archanioła w Mszanie Dolnej, prowadzona przez księdza Mieczysława Noworytę – wcześniejszego Sekretarza Generalnego KSMM w Krakowie.

Możliwość powołania do życia Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży zaistniała dzięki przemianom ustrojowym, które dokonały się w Polsce. Wcześniej działalność KSM nie była możliwa z powodu prześladowań, które dotykały w całym kraju druhny i druhów ze strony władz komunistycznych. Na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych, między innymi po wydaniu przez Julię Brystyger Dyrektor V Departamentu Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego instrukcji dotyczącej zwalczania Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży datowanej na 13 VI 1947 roku, władze Kościelne zdecydowały o zakończeniu działalności KSM w trosce o bezpieczeństwo członków. Ostateczne zakończenie powojennej działalności nastąpiło w roku 1953.

Odrodzony KSM powstał jako jedna organizacja skupiająca w swoich szeregach zarówno dziewczęta jak i chłopców i choć elementy tożsamości takie jak hymn, zawołanie, godło itp.; nawiązują lub są wprost zaczerpnięte ze spuścizny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej, to nie ma wątpliwości, że Stowarzyszenie kontynuuje tradycje rozpoczęte zarówno przez gałąź męską jak i żeńską Stowarzyszeń powstałych tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości po latach zaborów.

Kilka lat później, podczas spotkania z KSMowiczami w Rzymie, św. Jan Paweł II wypowiedział słowa, które warto sobie przypomnieć przy kolejnej rocznicy reaktywacji: „Bardzo dobrze, że usłyszałem dzisiaj tutaj to dawne KSM–owskie “gotów”. Pamiętam sprzed wojny. Pamiętam także z okresu powojennego to słowo takie bardzo zwięzłe, wiele mówiące. To jest właśnie odpowiedź na to posłanie Chrystusa. “Ja was posyłam” – “gotów!”.”

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa
NIP 6761736597, REGON 040089233

Konto bankowe: Santander Bank Polska S.A.
76 1090 1030 0000 0001 0986 8503

Adres do korespondencji: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
ul. Krasickiego 16 05-070 Sulejówek

Biuro czynne: pn. – pt.: 9:00 – 15:00

Skontaktuj się z nami!