Prezydium Krajowej Rady

Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

Martyna Gieleta

Przewodnicząca Prezydium KR KSM

Archidiecezja lubelska

Przygodę ze stowarzyszeniem rozpoczęłam w mojej rodzinnej parafii pw. Św. Stanisława B i M w Gorzkowie. Dzięki zaangażowaniu na każdej płaszczyźnie w KSMie mam doświadczenie, którym mogę się dzielić z innymi. We wspólnocie doświadczyłam ogromnego dobra i łaski Pana Boga, dlatego nie mogę pozostać obojętna wobec tego i pragnę dzielić się tym z innymi. Chcę dawać świadectwo o Jego miłości, pamiętając jednocześnie, że jestem Jego uczniem i sama cały czas potrzebuję formacji, oraz rozwoju. Mam duszę artysty, a moją pasją jest rękodzieło, ceramika oraz malarstwo. Swoje uczucia, emocje i myśli lubię wyrażać w sposób graficzny lub przestrzenny. Myślę, że KSM poprzez swoją różnorodność jest miejscem dla każdego, trzeba tylko odkryć przestrzeń, w której będziemy mogli działać zgodnie z talentami jakimi obdarzył nas Pan Bóg.

Kontakt:
m.gieleta@ksm.org.pl

Katarzyna Dorota

Skarbnik Prezydium KR KSM

Archidiecezja lubelska

Pierwsze KSM-owskie kroki stawiałam w 2010 roku w oddziale „Vivere”, który działał przy parafii św. Stanisława BiM w Gorzkowie. Tam poznawałam Stowarzyszenie, uczyłam się bycia we wspólnocie i to właśnie ta przestrzeń sprawiła, że jestem w KSM-ie do dziś. Obejmując funkcję sekretarza zasilałam zarówno szeregi kierownictwa oddziału, jak i Zarządu Archidiecezji Lubelskiej. Dodatkowo jestem absolwentką Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku „Turystyka i rekreacja”. W tej przestrzeni spełniam się również zawodowo, pracując od kilku lat w podmiotach turystycznych. KSM jest dla mnie miejscem. w którym poznałam siebie, zdobyłam wiele umiejętności, które wykorzystuje każdego dnia, jak i zdobyłam doświadczenie, dzięki któremu mogę robić rzeczy wielkie. KSM to miejsce, gdzie buduje  relacje oparte na właściwych  wartościach. To właśnie w tej wspólnocie nauczyłam się być narzędziem w rękach Pana Boga i wykorzystywać to, że dając cząstkę siebie jednocześnie czerpię od innych.

„Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia” (Flp 4,13), to słowa, które prowadzą mnie każdego dnia.

Kontakt:
k.dorota@ksm.org.pl

Adam Sołtys

Zastępca Przewodniczącej Prezydium KR KSM

Diecezja tarnowska

Staram się życie układać wg słów św. Izydora z Sewilli: „Ucz się jak byś miał żyć wiecznie, żyj jakbyś miał umrzeć jutro” – prowadzą w łączeniu mojej wiary i zamiłowania do różnorodnej wiedzy. Ukończyłem „Zarządzanie i Inżynierię Produkcji” na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie jako inżynier, aktualnie staram się tam o tytuł magistra. Uwielbiam anegdoty i każdą możliwość poznania drugiego człowieka, więc rozmowy są zawsze mile widziane. W KSM miałem okazję działać na wszystkich szczeblach i różnych posługach, funkcjach. Przez to doświadczenie widzę ile może dać młodym KSM oraz jak ważna w tym wszystkim jest uwaga poświęcona drugiemu człowiekowi. Rozumiem też złożoność naszego Stowarzyszenia i widzę, z jakimi mierzy się trudnościami, a gdzie ma swoje mocne strony. KSM to dla mnie służba dla innych i z innymi oraz wyzwanie. Moim celem jest więc, poprzez służbę i współpracę, zwyciężyć wszystkie wyzwania, jakie staną przed Stowarzyszeniem.

Kontakt:
a.soltys@ksm.org.pl

Daria Pańczyszyn

Sekretarz Prezydium KR KSM

Diecezja legnicka

Jestem na II stopniu studiów, na kierunku Inżynieria Zarządzania z specjalizacją Zarzadzanie Projektami. Na co dzień udzielam się jako wolontariusz w Prywatnym Żłobku we Wrocławiu. W KSMie jestem od 2014 roku, w 2016 przyjęłam przyrzeczenie i zasiliłam szeregi w Kierownictwie Oddziału i Zarządzie Diecezjalnym, w których działam do dziś. Od 2020 roku jestem Liderem Diecezjalnym a od lutego 2022 również Instruktorem. Moja odwieczną pasja jest jazda na rolkach zamiennie z łyżwami zima, lubię robić różnego rodzaju robótki ręczne, słuchać muzyki i śpiewać. Jestem zdecydowanym wielbicielem porządku zarówno w domu, pracy jak i życiu prywatnym. Dokładne planowanie, rozpisywanie zadań to moje drugie ja. KSM zawsze był i będzie moim życiem, siła napędową do działania i rozwoju tak by służyć innym w postawie Gotów!

Kontakt:
d.panczyszyn@ksm.org.pl

Kinga Bartoszewska

Zastępca Przewodniczącej Prezydium KR KSM

Diecezja pelplińska

Od ośmiu lat jestem KSM-owiczką. Działam w oddziale przy parafii św. Józefa w Tczewie, a od 2016 roku służę również w Zarządzie Diecezjalnym. Rzadko miewam wolny czas, najlepiej czuję się, gdy czekają mnie wyzwania albo okazja, by komuś pomóc. Zawodowo pracuję z dziećmi i młodzieżą i w tym najbardziej się spełniam. Kocham język i kulturę francuską. Odpoczywam przy ciekawym serialu albo spędzając czas z przyjaciółmi. Uwielbiam dobre żarty, ludzi z dystansem do siebie i wciągające dyskusje. Swój upór nadrabiam zaangażowaniem. Ostatnio w życiu towarzyszą mi słowa Ewangelii wg św. Marka: „Nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.”

Kontakt:
k.bartoszewska@ksm.org.pl

ks. dr Andrzej Lubowicki

Asystent Generalny KSM
Jestem księdzem, wykładowcą teologii pastoralnej w WSD w Drohiczynie, byłem wieloletnim asystentem KSM Diecezji Drohiczyńskiej i duszpasterzem młodzieży. Pracę z KSM-em zacząłem w pierwszej parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce. Ukończyłem Instytut Formacji Pastoralno-Liturgicznej w Lublinie, a następnie studia doktoranckie na UKSW w Warszawie (rok w ramach studiów byłem na Pontificia Facolta di Teologia w Palermo), broniąc rozprawy na temat: „Misja formacyjna Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Polsce. Studium teologiczno-pastoralne”. Bardzo lubię pracę z młodzieżą oraz wyzwania. Motto z mojego obrazka prymicyjnego to: „Oby mi Bóg dał słowo odpowiednie do myśli i myślenie godne tego, co mi dano” (Mdr 7,15). Zainteresowania: sport, turystyka, pielgrzymowanie. KSM to zadanie i wyzwanie. Razem możemy więcej. Zatem jak najczęściej i z innymi mówmy: GOTÓW! Nie ma, że się nie da. „Gdy z nami Bóg, przeciw nam któż?”. Kontakt: a.lubowicki@ksm.org.pl