Zadanie Młodzi 4.0 Inkubator Organizacji Młodzieżowych, który potrwa dwa lata, został stworzony w celu wsparcia szeroko pojętego rozwoju młodych ludzi z ukierunkowaniem na rozwój osobowości, naukę umiejętności twardych i motywowanie do postawy zaangażowania w budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

W ramach realizacji zadania powstanie zespół narzędzi, które wspierając podstawową działalność organizacyjną, będą stanowiły swoistą bazę do realizacji działalności misyjnej stowarzyszenia. Dzięki wzajemnym powiązaniom osiągnięty zostanie efekt synergii wzmacniający wypracowane efekty. Rezultaty zostaną wypracowane w czterech głównych przestrzeniach zadania:

 • Platforma młodych,
 • Szkolenia młodych,
 • Młodzi w Mediach,
 • Projekty Młodych i finansowanie działań.

Cele szczegółowe:

 • Platforma KSM – w ramach zadania zostanie stworzona i implementowana platforma KSM. Działanie zakłada powstanie interaktywnej platformy, która będzie spełniała funkcje informacyjno – komunikacyjne od poziomu ogólnopolskiego przez diecezjalny schodząc do poziomu oddziału i odwrotnie.
 • Szkolenia dotyczące budowania sprawnego zespołu i skutecznego zarządzania – w zakres szkolenia wejdą m.in. spotkania z zakresu budowania skutecznego zespołu, komunikowania, przywództwa, motywowania, delegowania obowiązków, przekazywania wiedzy i kształtowania następców. Są to umiejętności kluczowe dla organizacji cechującej się dużą fluktuacją członków.
 • Szkolenia medialne – Szkolenia będą nastawione na przygotowanie do tworzenia materiałów multimedialnych, materiałów prasowych, itp. Szkolenie skierowane będzie do przedstawicieli stowarzyszeń diecezjalnych, których zadaniem będzie późniejsze wdrażanie przygotowanych treści w diecezjach oraz bieżące przekazywanie ich do oddziałów parafialnych. Ponadto osoby przeszkolone docelowo będą lokalnymi korespondentami, których zadaniem będzie przygotowywanie relacji z lokalnych wydarzeń.
 • Szkolenia dotyczące tworzenia i zarządzania projektami – nastawione będą na przygotowanie do tworzenia projektów oraz przygotowania do sprawnej pracy metodą projektu oraz uczenia tego innych.

Dodatkowo odbędą się szkolenia tematyczne (finansowe, rachunkowe, prawne), Seminarium – działanie organizacji pozarządowej oraz Warsztaty – pozyskiwanie środków na działalność.

Zespół zadaniowy:

 • koordynator – Patryk Czech – Przewodniczący Prezydium KR KSM, absolwent prawa i edukacji muzycznej na Uniwersytecie Rzeszowskim.
 • specjalista ds. projektów – Paulina Litwińska – pochodząca z diecezji warszawsko-praskiej absolwentka filologii polskiej na UKSW w Warszawie.
 • specjalista ds. szkoleniowo-formacyjnych – Grzegorz Opioła Prezes Zarządu KSM Diecezji Tarnowskiej i jednocześnie Sekretarz Prezydium KR KSM, absolwent Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, student zarządzania na AGH w Krakowie.
 • specjalista ds. platformy i mediów – Marcel Rzemieniuk – pochodzący z diecezji rzeszowskiej pasjonat informatyk oraz filmowiec.

Więcej informacji o Narodowym Instytucie Wolności na stronie www.niw.gov.pl.

Pobierz PNG

„Młodzi 4.0” – logo projektu (pionowe)

pdf

„Młodzi 4.0” – logo projektu (poziome)

pdf

„Młodzi 4.0” – pasek z logo PROO, NIW i KSM

pdf

Patronat Honorowy:

Patronat medialny:

Zadanie jest finansowane ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.