Materiały formacyjne „Czas na GOTÓW!”

Każdy młody człowiek, związany drogą życia i wiary w Boga poprzez przynależność do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, powinien nieustannie wzrastać i być przykładem dla innych. Materiały te, są odpowiedzią na potrzeby młodzieży zrzeszonej w oddziałach parafialnych. Mają one ukazać żywą cząstkę Kościoła, którą jesteśmy. Poprzez zastosowanie metody ewangelicznej rewizji życia chcemy zwrócić uwagę na tożsamość KSM-owicza we współczesnym świecie oraz potrzebę ciągłej pracy nad sobą.

„Czas na gotów” to narzędzie, które ma być pomocą w podjęciu najważniejszej w życiu młodego człowieka decyzji – powiedzenia swojego „Gotów” na życie z Bogiem tu i teraz. To najlepszy czas, by poznać siebie i rozwinąć skrzydła ku niebu. Cykl zaplanowanych w ramach programu formacyjnego spotkań opiera się na następującym schemacie: jedno spotkanie w miesiącu poświęcone jest tematyce tożsamościowej, dotyczącej KSM, by poznawać narzędzia, jakie daje KSM, i pobudzać ducha jedności i apostolstwa. Drugie ma obejmować temat formacyjny – opracowany i zaproponowany, by patrzeć szerzej na Kościół, otaczający nas świat i ludzi, wychowywać do założenia rodziny. Dwa wskazane wyżej spotkania są w ciągu miesiąca obowiązkowe, następne – modlitewne i integracyjne są jedynie propozycją. Sugerujemy, aby kierownictwo oddziału dobierało je w miarę lokalnie określonych potrzeb i możliwości, a inspiracją będą przygotowane wskazówki i treści, dostępne wraz z materiałami formacyjnymi.

„Czas na gotów” dostępny jest w formie papierowej. Do konspektów przygotowane zostały także prezentacje multimedialne, załączniki do wydrukowania, a także wskazówki dla prowadzących, które mają pomóc w dobrym przygotowaniu się i przeprowadzeniu spotkań.

Materiały formacyjne można nabyć za pośrednictwem wydawnictwa GOTÓW.

Dostęp do materiałów multimedialnych – TUTAJ.