Materiały formacyjne „Czas na GOTÓW!”

Tematy tożsamościowe:

Prezentacja

Zobacz

Załącznik spotkania

PDF

Prezentacja

Zobacz

Załącznik spotkania

PDF

Prezentacja

Zobacz

Załącznik spotkania #1

PDF

Załącznik spotkania #2

YouTube

Prezentacja

Zobacz

Załącznik spotkania

PDF

Prezentacja

Zobacz

Trzyminutowy Katechizm – 52. Co to jest Kościół?

YouTube

Prezentacja

Zobacz

Załącznik spotkania

PDF

Prezentacja

Zobacz

IPNtv: Niezwyciężeni

YouTube

Prezentacja

Zobacz

Załącznik spotkania

PDF

Prezentacja

Zobacz

Załącznik spotkania

PDF

Tematy formacyjne

Prezentacja

Zobacz

Załącznik #1 i #2 spotkania

PDF

Załącznik #3 spotkania

YouTube

Prezentacja

Zobacz

Załącznik spotkania

PDF

Prezentacja

Zobacz

Załącznik spotkania

PDF

Prezentacja

Zobacz

Załącznik #1 i #2 spotkania

PDF

Załącznik #3 spotkania

YouTube

Dodatek spotkania

YouTube

Prezentacja

Zobacz

Załącznik spotkania

PDF

Prezentacja

Zobacz

Załącznik spotkania

PDF

Dodatek spotkania

Zobacz

Prezentacja

Zobacz

Załącznik spotkania

YouTube

Prezentacja

Zobacz

Załącznik #1 spotkania

PDF