Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży godło logo

Zebranie Krajowej Rady KSM w Rudach

W Rudach na Śląsku w dniach od 22 do 24 września 2023 r. obradowali młodzi oraz kapłani odpowiedzialni za Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Polsce. Podczas zebrania dokonano wyboru
nowego Przewodniczącego Prezydium Krajowej Rady oraz dokonano wręczenia kolejnej edycji nagród im. ks. Prałata Antoniego Sołtysika.

Wierność Słowu Bożemu i bezinteresowna służba to dwa słowa wskazane przez Asystenta Generalnego Stowarzyszenia, ks. Andrzeja Lubowickiego podczas Eucharystii inaugurującej zebranie Krajowej Rady Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Rudach, które stały się myślą przewodnią całego spotkania: „Wierność i służba, one są początkiem duchowego rozwoju w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży. (…) Tylko człowiek, który bezinteresownie służy, nie straci sensu życia i będzie wspinał się na szczyty, ale zawsze będzie w stanie zaczerpnąć u źródła”.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest przestrzenią rozeznawania powołania i podejmowania decyzji w wielu aspektach życia młodego człowieka. Ważnym elementem spotkania były wybory uzupełniające do Prezydium Krajowej Rady KSM. Ustępującą, w związku z rozpoczęciem postulatu w Zgromadzeniu Sióstr Rodziny Betańskiej, Przewodniczącą Prezydium, Martynę Gieletę zastąpił Jan Cytryński z Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

Aby w praktyce dążyć do wzrostu zrealizowane zostały warsztaty. O podejmowaniu dobrych życiowych decyzji mówił pan dr Wojciech Wierzejski, wykładowca akademicki, polityk, filozof. Drugi warsztat został zrealizowany w ramach projektu „DODAJ DOBRA” realizowanego przez FUNDACJĘ DLA MŁODZIEŻY, powołaną do życia przez KSM aby sprawniej i bardziej skutecznie stwarzać młodzieży przestrzenie do rozwoju. Szkolenie to dotyczyło praktycznych aspektów fundraisingu, a poprowadziła je druhna Wiktora Zarzycka.

Podczas sobotniego popołudnia wręczone zostały Ordery im. ks. Prałata Antoniego Sołtysika. Tegorocznymi Laureatami zostali:

  • Ks. Julian Brzezicki – inicjator powstania oraz pierwszy, wieloletni Asystent Diecezjalny KSM w diecezji
    zamojsko-lubaczowskiej,
  • Ks. Mieczysław Puzewicz – inicjator reaktywacji KSM na Lubelszczyźnie i wieloletni Asystent
    Diecezjalny KSM w archidiecezji lubelskiej,
  • Piotr Barczak – były prezes Zarządu Diecezjalnego KSM Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej,
    samorządowiec, społecznik.

Ostatni dzień spotkania upłynął pod znakiem świętowania 30. rocznicy utworzenia Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Diecezji Gliwickiej. Uroczystą, dziękczynna Eucharystię celebrowali
gospodarz miejsca – Biskup Gliwicki JE ks. bp Sławomir Oder oraz JE ks. bp Adam Bab, Delegat KEP ds. KSM. Podczas wygłoszonej homilii, biskup Sławomir zostawił młodych z przesłaniem: „Nie zatraćcie wartości. Nie ulegajcie logice świata z jego pokusami zysku, kariery, sukcesu. Uczcie się myśleć po Bożemu. Szukajcie Bożych dróg. Dostosowujecie Wasze myśli do myśli Chrystusa. Prawdziwym zyskiem i prawdziwym sukcesem jest być współpracownikami Boga w czynieniu świata lepszym, w budowaniu Jego królestwa. Bądźcie wiec hojni wobec Boga na miarę jego hojności i wielkości jego darów, bo uczynił was swoimi synami i zaprosił do pracy w winnicy.”

Przyznawanie Orderu im. Prałata Antoniego Sołtysika zainicjowano w trakcie obchodów 30. rocznicy reaktywacji Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Patronem nagrody jest wieloletni duszpasterz młodzieży i przyjaciel św. Jana Pawła II. To z jego inicjatywy po upadku komunizmu ponownie powołano w Polsce KSM.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa
NIP 6761736597, REGON 040089233

Konto bankowe: Santander Bank Polska S.A.
76 1090 1030 0000 0001 0986 8503

Adres do korespondencji: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
ul. Krasickiego 16 05-070 Sulejówek

Biuro czynne: pn. – pt.: 9:00 – 15:00

Skontaktuj się z nami!