Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży godło logo

Nowa edycja szkoleń

W ramach projektu „Młodzi 4.0 Inkubator Organizacji Młodzieżowych” realizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, odbędą się szkolenia medialne, liderskie, fundraisingowe oraz tematyczne prawne i finansowe. Wszystkie zjazdy zostały zaplanowane stacjonarnie i będą zorganizowane w reżimie sanitarnym jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna. Ilość miejsc jest ograniczona. W pierwszej kolejności do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby z diecezji, które w poprzednim roku nie uczestniczyły w projekcie. Szkolenia są skierowane do osób powyżej 16 roku życia. Zgłoszeń należy dokonywać poprzez formularz. W mailu otrzymanym po wypełnieniu formularza zostaną przesłane dalsze informacje wraz z kartą uczestnictwa, które są konieczne do przyjęcia zgłoszenia.

1. Szkolenie Medialne – Uczestnicy szkolenia przyswoją wiedzę z zakresu struktury i zasady pracy biur komunikacji oraz redakcji radiowych, prasowych i telewizyjnych. Ponadto nabędą umiejętności z zakresu tworzenia informacji prasowych i kontaktu z redakcjami. Poznają specyfikę mediów społecznościowych, zasady tworzenia i publikacji postów m.in. na Facebooku, Twitterze i Instagramie oraz nabędą umiejętności z zakresu obsługi sprzętu do utrwalania dźwięku i obrazu.

Szkolenie będzie się składało z 3 zjazdów weekendowych w terminach:

  • 18 – 20 czerwca 2021 r. w Nadbużańskim Ośrodku Edukacji w Broku
  • 30 lipca – 1 sierpnia 2021 r. w Nadbużańskim Ośrodku Edukacji w Broku
  • 27 – 29 sierpnia 2021 r. w Domu Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych w Sulejówku

2. Szkolenie Fundraisingowe

W programie znajdą się m.in. zagadnienia dotyczące budowania wizerunku organizacji tak aby skutecznie pozyskiwać środki na działalność. Ponadto uczestnicy poznają metody oraz będą mieli okazję zastosować je w praktyce (m.in. wnioski grantowe).

Szkolenie będzie się składało z 3 zjazdów weekendowych w terminach:

  • 18 – 20 czerwca 2021 r. w Nadbużańskim Ośrodku Edukacji w Broku
  • 30 lipca – 1 sierpnia 2021 r. w Nadbużańskim Ośrodku Edukacji w Broku
  • 27 – 29 sierpnia 2021 r. w Domu Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych w Sulejówku

3. Szkolenie Liderskie

Uczestnicy szkolenia przyswoją wiedzę z zakresu budowania skutecznego zespołu, odpowiedniego komunikowania. Dowiedzą się jak motywować i przekazywać zdobytą już wiedzę. Poznają też metody formacji w KSM. Zdobytą wiedzę uczestnicy będą mogli wykorzystać w praktyce.

Szkolenie będzie się składało z 3 zjazdów weekendowych w terminach:

  • 11 – 13 czerwca 2021 r. w Nadbużańskim Ośrodku Edukacji w Broku
  • 9 – 11 lipca 2021 r. w Domu Formacyjnym KSM w Wał Rudzie k. Zabawy
  • 20 – 22 sierpnia 2021 r. w Nadbużańskim Ośrodku Edukacji w Broku

4. Szkolenia specjalistyczne prawne i finansowe (dla skarbników i sekretarzy) odbędą się równolegle w tym samym miejscu i terminie:

  • 11 – 13 czerwca 2021 r. w Nadbużańskim Ośrodku Edukacji w Broku

Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/bUPterMqPHhyyFNy8

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa
NIP 6761736597, REGON 040089233

Konto bankowe: Santander Bank Polska S.A.
76 1090 1030 0000 0001 0986 8503

Adres do korespondencji: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
ul. Krasickiego 16 05-070 Sulejówek

Biuro czynne: pn. – pt.: 9:00 – 15:00

Skontaktuj się z nami!