Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży godło logo

Wielkie świętowanie w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży

Święto Patronalne KSM

24 listopada, w niedzielę zamykającą rok liturgiczny, Kościół obchodzi Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. To bardzo ważny dzień dla Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, ponieważ tego dnia przeżywa ono swoje święto patronalne.

Wszystko, co robimy w KSM-ie, robimy w imię Jezusa Chrystusa

Jak podkreśla Weronika Lepucka, Prezes Zarządu Diecezjalnego KSM Diecezji Rzeszowskiej:

święto patronalne ma na celu ukazanie, że Jezus Chrystus jest Królem we wszystkich wymiarach życia, ma zachęcać do służby oraz apostolstwa a także uczyć jedności i tożsamości.

Monika Zubowicz, Prezes Zarządu KSM Diecezji Ełckiej dodaje:

to dzień, w którym czujemy szczególną jedność ze wszystkimi KSM-owiczami, a także z członkami Akcji Katolickiej, z którą wiele nas łączy. To dzień odnowienia świadomości, że wszystko, co robimy w KSM-ie, robimy w imię Jezusa Chrystusa.

Ważnym momentem świętowania jest złożenie przyrzeczenia przez kandydatów na członków Stowarzyszenia. Młodzi ludzie w obecności księdza biskupa, kapłanów, druhen i druhów przyrzekają, że całym życie chcą wiernie służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie, czynić dobro ludziom oraz być dobrym członkiem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

W przeddzień uroczystości, w Ełku, spotkamy się na I Dniu KSM-owicza. Będzie to święto wszystkich, którym KSM jest bliski. Liczymy na obecność KSM -owiczów, ale też sympatyków Stowarzyszenia. Świętować będziemy też powiększenie się KSM-u o nowych, pełnoprawnych członków

– informuje Monika Zubowicz.

Dużo będzie się działo również w Archidiecezji Częstochowskiej.

Wokół naszego patronalnego święta jest wiele wydarzeń pobocznych, które prowadzą do zwieńczenia wszystkiego w Katedrze w tym roku 24 listopada. Wspomniane wydarzenia to Forum KSM (połączone ze Zjazdem Diecezjalnym), coroczna Kana Młodych w Częstochowie, jak również obrzęd złożenia przyrzeczenia przez kandydatów na członków KSM. Te okoliczności sprawiają, że nasze święto jest jeszcze bardziej wyjątkowe

– zapowiada Kamil Leski, Prezes Zarządu Diecezjalnego KSM Archidiecezji Częstochowskiej.

KSM to jedna wielka rodzina

KSM jest organizacją, której zasadniczym celem jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości oraz zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego. KSM zrzesza młodych ludzi w wieku od 14 do 30 lat, pragnących twórczo i aktywnie wykorzystać swoją młodość. Patronami KSM-u są bł. Karolina Kózkówna i św. Stanisław Kostka. Jak podkreśla Patryk Czech, Przewodniczący Prezydium Krajowej Rady KSM:

KSM to najlepszy sposób, by odnaleźć swoje miejsce nie tylko w grupie rówieśników w szkole bądź parafii, ale w Stowarzyszeniu tworzącym w Polsce jedną wielką rodzinę. Rodzinę ludzi młodych, gotowych całym swoim życiem „służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie”.

Wstać z kanapy

Przykładem akcji, której cel zjednoczył w działaniu KSM w diecezjach jest „Polak z sercem”. Jej priorytetem jest pomoc Rodakom żyjącym w trudnych warunkach na Wschodzie. Zbiórka żywności, artykułów chemicznych i papierniczych dla świetlic rozpoczęła się 11 listopada, w Narodowe Święto Niepodległości, a kończy właśnie 24 listopada w święto patronalne. To dla wolontariuszy z KSM czas pełnej mobilizacji: zbierania produktów, segregowania i pakowania. Mimo, że jest to pracochłonne i czasochłonne zajęcie czują, że angażując się w akcję, w praktyce realizują zachętę Ojca Świętego Franciszka, żeby „wstać z kanapy” i zrobić coś dobrego.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, jako organizacja, ma swoją formę określoną ewangelią, nauką Kościoła i statutem nadanym przez pasterzy, a jako wspólnota niesie treści w duchu apostolskim. Rozwijające się Stowarzyszenie w obecnej rzeczywistości jest realizacją „racji stanu” wobec Kościoła i Ojczyzny, a to znaczy, że ma odpowiadać na potrzeby i rozwijać dobro wspólne. Jako wspólnota, która woła Gotów! jest „Bożym teraz”, a aktualnym programem na najbliższy czas staje się „Christus Vivit”, który inspiruje do budowania Polski Chrystusowej. KSM jest darem Kościoła dla młodych, a każdy, kto ten dar przyjmie będzie się rozwijał. „Młodzieńcze Tobie mówię wstań”

– podkreśla ważną rolę Stowarzyszenia i jego dzisiejszą misją ks. Andrzej Lubowicki, pełniący rolę Asystenta Generalnego KSM.

O tym, co daje przynależność do stowarzyszenia młodzi  KSM-owicze opowiadają w filmie:

Chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób dołączyć do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, a także jak młodzież świętuje w tym roku Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata? Zapraszamy na stronę: www.ksm.org.pl.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa
NIP 6761736597, REGON 040089233

Konto bankowe: Santander Bank Polska S.A.
76 1090 1030 0000 0001 0986 8503

Adres do korespondencji: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
ul. Krasickiego 16 05-070 Sulejówek

Biuro czynne: pn. – pt.: 9:00 – 15:00

Skontaktuj się z nami!