Program Formacyjny
„Hej do apelu stańmy wraz”

KSM opracował program formacyjny, który pomoże wybrać Ci odpowiednią drogę w życiu. W każdym miesiącu będzie towarzyszył nam inny temat przewodni.

Zapraszamy do wspólnego przejścia drogi przygotowującej nas do świadomego przeżycia obchodów 30-lecia Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Polsce.

czerwiec 2020 – Duchowość KSM-owicza

maj 2020 – Patriotyzm

W aplikacji znajdziesz również linki do pobrania tekstów konspektu i celebracji w uproszczonej wersji czarno-białej (do druku).

kwiecień 2020 – Wspólnota

W aplikacji znajdziesz również linki do pobrania tekstów konspektu i adoracji w uproszczonej wersji czarno-białej (do druku).

marzec 2020 – Kerygmat

W aplikacji znajdziesz również linki do pobrania tekstów konspektu i adoracji w uproszczonej wersji czarno-białej (do druku).

luty 2020 – Zaproszenie

rok 1

Spotkanie z Chrystusem

pobierz
rok 2

Spotkanie z Kościołem

pobierz
rok 3

Ja –
Człowiek

pobierz
rok 4

Ja
i Ty

pobierz
rok 5

Ja i My –
Rodzina

pobierz
rok 6

Ja i My –
Ojczyzna

pobierz
rok 7

Ja i My –
Świat

pobierz