Dnia 5 grudnia 2020 r. odbył się otwarty warsztat na platformie zoom. W warsztacie wzięli udział przedstawiciele stowarzyszeń diecezjalnych. Łącznie było to 81 osób z 27 diecezji.
Szkolenie odbyło się metodą warsztatową. Młodzież na bazie wcześniej przeprowadzonej ankiety miała odpowiedzieć na dwa postawione pytania. Głównym celem było także przedstawienie możliwości i wzbudzenie zainteresowania realizacją działań lokalnie. Osoby uczestniczące w warsztatach zostały zaproszone do uczestnictwa w szkoleniach oraz do budowania zespołów.
Na spotkaniu obecny był minister Piotr Mazurek, który jest pełnomocnikiem w Kancelarii Premiera ds. polityki młodzieżowej. Rozmawialiśmy z nim o dalszej współpracy. Ponadto przekazał nam informacje dotyczące podejmowania projektów m.in. w Narodowym Instytucie Wolności, aby promować wartości, którym służy KSM.

Przekaż darowiznę