Młodzi 4.0 -Inkubator Organizacji Młodzieżowych

Szkolenie fundraisingowe 11-13.09.2020

16 września 2020

W miniony weekend 11-13.09.2020 r. przedstawiciele naszego Stowarzyszenia z diecezji: częstochowskiej, siedleckiej, krakowskiej, gnieźnieńskiej oraz rzeszowskiej uczestniczyli w ostatnim ze zjazdów szkoleniowych dotyczących fundraisingu. To wszystko w ramach prowadzonego przez KSM projektu Młodzi 4.0. Inkubator Organizacji Młodzieżowych.
Tym razem miejscem spotkania był dom rekolekcyjny Zgromadzenia Wspomożycielek Dusz Czyścowych w Sulejówku. Ostatnie warsztaty poprowadził dla nas Robert Kawałko – Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Fundraisigu i Polskiego Instytutu Filantropii.
Podczas szkolenia zdobyliśmy wiedzę dotyczącą prawidłowości i zasad, jakich należy przestrzegać, aby napisać wniosek grantowy mający szansę na sukces. Poznaliśmy mapę grantów, czyli miejsca, gdzie możemy składać wnioski o dofinansowanie naszych działań. Dowiedzieliśmy się, czym są projekty twarde i miękkie, czym jest matryca logiczna projektu i jak jest ona ważna, aby prawidłowo napisać projekt.
Na teorii oczywiście się nie skończyło. Sporą część naszego spotkania poświęciliśmy na wykorzystanie uzyskanej wiedzy w praktyce. W dwuosobowych zespołach przygotowaliśmy matrycę logiczną projektu, a potem na jej podstawie pisaliśmy wniosek wstępny do Narodowego Instytutu Wolności w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 1a. Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego Edycja 2020. Wszystko odbywało się oczywiście pod czujnym okiem trenera, który na bieżąco doradzał nam nie tylko w zakresie pomysłów projektowych, ale przede wszystkim zwracał uwagę na błędy i braki w przygotowywanym wniosku wstępnym. Po skończonej pracy wspólnie omówiliśmy nasze wnioski. Dodatkowo mieliśmy także szansę spojrzeć na nie „z drugiej strony” i wcielić się w rolę eksperta oceniającego złożone projekty, wypełniając karty oceny merytorycznej wniosku wstępnego.
Na zakończenie spotkania otrzymaliśmy dyplomy ukończenia szkolenia z podstaw fundraisingu.
Miniony weekend był dla nas intensywnym czasem zdobywania wiedzy nie tylko teoretycznej, ale przede wszystkim praktycznej. Znaleźliśmy jednak czas na wspólne rozmowy i integracje oraz spotkanie z Panem Bogiem. Nabyte umiejętności będziemy ćwiczyć w praktyce, pisząc wnioski grantowe na dofinansowanie naszych działań.

Lucyna Bieńkowska
KSM Diecezji Rzeszowskiej

Przekaż darowiznę