Młodzi 4.0 -Inkubator Organizacji Młodzieżowych

Szkolenie dla prezesów 25-27 września 2020

7 października 2020

W dniach 25 – 27 września odbyło się szkolenie skierowane do prezesów Zarządów Diecezjalnych. Podczas tych trzech dni poruszyliśmy wiele ważnych kwestii dotyczących pracy w naszym Stowarzyszeniu.

W piątek odbyła się pierwsza konferencja, która dotyczyła aspektów prawnych w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży, a wygłosił ją dla nas Pan Łukasz Bernaciński z Ordo Iuris. Usłyszeliśmy o ważnych artykułach z konstytucji dotyczących między innymi prawa do zrzeszania się, a także do wolności wyznawania religii. Ponadto dowiedzieliśmy się jak możemy założyć wydawnictwo w naszych diecezjach oraz jak założyć fundację czy spółki.

Następnego dnia podczas konferencji z Panem Konradem Dydą z Ordo Iuris dowiedzieliśmy się o roli i zadaniach Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w przestrzeni prawnej i publicznej. Poruszonych zostało wiele kwestii dotyczących prawa do prywatności. Zagłębiliśmy się w prawo do przetwarzania danych osobowych w prawie polskim i europejskim. Także w sobotę odbyły się warsztaty z Krzysztofem Kumięgą, seniorem KSM o planowaniu strategicznym w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży. Usłyszeliśmy o tym jak ważne jest byśmy w naszym Stowarzyszeniu pamiętali o wypełnianiu misji, jaką w nim mamy oraz o kierunku, jakim będziemy podążać. Wyznaczaliśmy także przykładowe cele strategiczne oraz rozmawialiśmy o niezbędnych elementach w KSMie takich jak: rekrutacja, formacja czy edukacja.

W niedziele podczas warsztatów dotyczących współpracy w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży, które poprowadził nam Przewodniczący Prezydium Krajowej Rady Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Patryk Czech zastanawialiśmy się nad trudnościami, które towarzyszą nam w naszych diecezjach. Wspólnie myśleliśmy nad rozwiązywaniem problemów, które napotykamy we współpracy w Zarządach Diecezjalnych. Trudności, które czasem nam wydają się nie do rozwiązania wypowiedziane przy osobach, które mogły zmagać się z tym problemem mogą nam pomóc i dobrze doradzić.

Dorota Ciołko

Przekaż darowiznę