Młodzi 4.0

Szkolenia Młodzi 4.0

18 czerwca 2020

Zapraszamy do udziału w szkoleniach realizowanych w ramach projektu „Młodzi 4.0” w czterech blokach:

1. Fundraising

2. Media

3. Liderskie

4. Tematyczne

Ich celem jest podniesienie jakości i profesjonalizacji działań w KSM.

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 3 lipca na adres a.samula@ksm.org.pl. Liczba miejsc jest ograniczona. Osoby, które mailowo zadeklarują chęć udziału, otrzymają kartę uczestnictwa oraz dalsze informacje. Na ten sam adres mailowy można kierować ewentualne pytania.

 

Szkolenia fundrasingowe

Dla kogo?

Szkolenia są skierowane przede wszystkim do osób, które w Diecezjalnych Stowarzyszeniach zajmą się budowaniem i wzmacnianiem działań polegających na pozyskiwaniu środków.

Co?

W programie znajdą się m.in. zagadnienia dotyczące budowania wizerunku organizacji tak aby skutecznie pozyskiwać środki na działalność. Ponadto uczestnicy poznają metody oraz będą mieli okazję zastosować je w praktyce (m.in. wnioski grantowe).

Prowadzący?

Szkolenie poprowadzi Robert Kawałko, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu, trener, doradca oraz praktykujący funraiser ekspert Narodowego Instytutu Wolności.

Kiedy i gdzie?

Szkolenie składa się z trzech weekendowych zjazdów (obecność na wszystkich jest obowiązkowa) w następujących terminach:

3-5 lipca 2020 r. w Broku

7-9 sierpnia 2020 r. w Broku

11-13 września 2020 r. w Sulejówku

 

Szkolenia medialne

Dla kogo?

Szkolenia kierowane są w pierwszej kolejności do osób, które w diecezjach zajmują się mediami tradycyjnymi i społecznościowymi oraz których zadaniem jest koordynacja promocji Stowarzyszenia. Zapraszamy też rzeczników prasowych i osoby które w przyszłości mogą pełnić taką funkcję.

Co?

Uczestnicy szkolenia przyswoją wiedzę z zakresu struktury i zasady pracy biur komunikacji oraz redakcji radiowych, prasowych i telewizyjnych. Ponadto nabędą umiejętności z zakresu tworzenia informacji prasowych i kontaktu z redakcjami. Poznają specyfikę mediów społecznościowych, zasady tworzenia i publikacji postów m.in. na Facebooku, Twitterze i Instagramie oraz nabędą umiejętności z zakresu obsługi sprzętu do utrwalania dźwięku i obrazu.

Prowadzący?

Szkolenia poprowadzą m.in. Agnieszka Poniekiewska, dziennikarka, Marcin Chmielnicki, koordynujący komunikację medialną KSM, ks. Andrzej Majewski SJ, szef Redakcji Katolickiej Polskiego Radia i inni zaproszeni goście.

Kiedy i gdzie?

Szkolenie składa się z trzech weekendowych zjazdów (obecność na wszystkich jest obowiązkowa) w następujących terminach:

3-5 lipca 2020 r. w Broku

7-9 sierpnia 2020 r. w Broku

11-13 września 2020 r. w Sulejówku

 

Szkolenia liderskie

Dla kogo?

Szkolenia kierowane są w pierwszej kolejności do osób, które chcą być liderami w swoich diecezjach. Liderzy będą potem zobowiązani do wspierania zastępowych i zarządów diecezjalnych w tworzeniu lokalnych struktur KSM.

Co?

Uczestnicy szkolenia przyswoją wiedzę z zakresu budowania skutecznego zespołu, odpowiedniego komunikowania. Dowiedzą się jak motywować i przekazywać zdobytą już wiedzę. Poznają też metody formacji w KSM. Zdobytą wiedzę uczestnicy będą mogli wykorzystać w praktyce.

Prowadzący?

Szkolenia poprowadzą Monika Madeja i Łukasz Tupaj, instruktorzy KSM, ks. Łukasz Meszyński, Asystent Diecezjalny KSM Diecezji Toruńskiej oraz inni zaproszeni goście.

Kiedy i gdzie?

Szkolenie składa się z trzech weekendowych zjazdów (obecność na wszystkich jest obowiązkowa) w następujących terminach:

10-12 lipca 2020 r. w Broku

21-23 sierpnia 2020 r. w Sulejówku

25-27 września 2020 r. w Sulejówku

 

Szkolenia tematyczne

Dla kogo?

Szkolenia kierowane są do członków zarządów diecezjalnych odpowiedzialnych za konkretne zadania: do prezesów, skarbników bądź sekretarzy, którzy chcą sprawnie i profesjonalnie realizować swoje zadania i stale poszerzać swoją wiedzę.

Co?

Uczestnicy szkolenia pogłębią swoją wiedzę konieczną do efektywnego realizowania swoich zadań. W zakres szkoleń wejdą m.in. tematy dotyczące uwarunkowań prawnych najistotniejszych z punktu widzenia kościelnej osoby prawnej, obowiązki wynikające z takiej podmiotowości, aktualnie obowiązujące normy prawne oraz wymogi dotyczące dokumentacji. W programie znajdzie się także przeszkolenie z zasad prowadzenia rozliczeń w stowarzyszeniu i praktycznego ich zastosowania.

Prowadzący?

Szkolenia poprowadzą specjaliści w swoich dziedzinach. Szkolenie finansowe poprowadzi m.in. Justyna Niemirka, księgowa z wieloletnim doświadczeniem, prowadząca wraz z mężem biuro rachunkowe

Kiedy i gdzie?

Szkolenia odbędą się dla odpowiednich grup w następujących terminach:

10-12 lipca 2020 r. w Broku – szkolenie dla skarbników zarządu diecezjalnego

21-23 sierpnia 2020 r. w Sulejówku – szkolenie dla sekretarzy zarządu diecezjalnego

25-27 września 2020 r. w Sulejówku – szkolenie dla prezesów zarządu diecezjalnego

 

Przekaż darowiznę