Krajowa Rada Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży uchwałą nr 5/2/2021/KR z dnia 27.02.2021 r. uchyliła obowiązywanie uchwały nr 1/2000 Krajowej Rady Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży z dnia 26.02.2000 r. w sprawie uchwalenia Regulaminów Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży wprowadzającej:
a) Ogólny Regulamin Obrad KSM w częściach dotyczących organów ogólnopolskich Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży,
b) Regulamin Krajowej Rady KSM,
c) Regulamin Komisji Rewizyjnej w częściach dotyczących organów ogólnopolskich Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

Krajowa Rada Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży uchwałą nr 2/5/2021/KR z dnia 8.05.2021 r. uchyliła obowiązywanie uchwały nr 1/2000 Krajowej Rady Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży z dnia 26.02.2000 r. w sprawie uchwalenia Regulaminów Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży wprowadzającej:
a) Ogólny Regulamin Obrad KSM w częściach dotyczących organów diecezjalnych Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży,
b) b) Regulamin Zarządu Diecezjalnego i Kierownictwa Oddziału / Koła w częściach dotyczących organów diecezjalnych Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży,
c) Regulamin Komisji Rewizyjnej w częściach dotyczących organów diecezjalnych Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

Ogólny Regulamin Obrad

Regulamin Komisji Rewizyjnej

Regulamin Organów Ogólnopolskich KSM

Regulamin Organów Diecezjalnych KSM

Regulamin Lidera

Regulamin Instruktora

Regulamin Zastępowego

Regulamin Zarządu Diecezjalnego i Kierownictwa Oddziału / Koła

Polityka prywatności

Regulamin przekazania darowizny pieniężnej