Ogłoszenia o zamówieniach w ramach programu rozwoju organizacji obywatelskich na lata 2018-2030 PROO – priorytet 1a.
Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego. Edycja 2019.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 1/2019 – szkolenia, seminarium, warsztaty w ramach projektu Młodzi 4.0 – Inkubator Organizacji Młodzieżowych

DATA PUBLIKACJI: 18.10.2019

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2/2019 – Wykonanie zintegrowanej Platformy Cyfrowej Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w ramach projektu Młodzi 4.0 – Inkubator Organizacji Młodzieżowych

DATA PUBLIKACJI: 21.10.2019

Zadanie jest finansowane ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.