Młodzi 4.0

20 kwietnia 2020

Kwietniowe szkolenie z fundraisingu odwołane

W związku z obecną sytuacją jesteśmy zmuszeni odwołać kolejne szkolenie fundraisingowe, które miało się odbyć…
Read More
16 marca 2020

Marcowe szkolenie z fundraisingu odwołane

Z uwagi na panującą sytuację, nie chcąc narażać niczyjego zdrowia, jesteśmy zmuszeni odwołać najbliższe środowe…
Read More
4 marca 2020

Kościół i Polska potrzebuje KSM

W trakcie Ogólnopolskiej Sesji Zarządów Diecezjalnych w Porszewicach uczestnicy spotkania wysłuchali trzyczęściowego seminarium w ramach projektu…
Read More

Projekt Młodzi 4.0 Inkubator Organizacji Młodzieżowych, który potrwa dwa lata, został stworzony w celu wsparcia szeroko pojętego rozwoju młodych ludzi z ukierunkowaniem na rozwój osobowości, naukę umiejętności twardych i motywowanie do postawy zaangażowania w budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

W ramach realizacji projektu powstanie zespół narzędzi, które wspierając podstawową działalność organizacyjną, będą stanowiły swoistą bazę do realizacji działalności misyjnej stowarzyszenia. Dzięki wzajemnym powiązaniom osiągnięty zostanie efekt synergii wzmacniający wypracowane efekty. Rezultaty zostaną wypracowane w czterech głównych przestrzeniach projektu:

 • Platforma młodych,
 • Szkolenia młodych,
 • Młodzi w Mediach,
 • Projekty Młodych i finansowanie działań.

Cele szczegółowe:

 • Platforma KSM – w ramach zadania zostanie stworzona i implementowana platforma KSM. Działanie zakłada powstanie interaktywnej platformy, która będzie spełniała funkcje informacyjno – komunikacyjne od poziomu ogólnopolskiego przez diecezjalny schodząc do poziomu oddziału i odwrotnie.
 • Szkolenia dotyczące budowania sprawnego zespołu i skutecznego zarządzania – w zakres szkolenia wejdą m.in. spotkania z zakresu budowania skutecznego zespołu, komunikowania, przywództwa, motywowania, delegowania obowiązków, przekazywania wiedzy i kształtowania następców. Są to umiejętności kluczowe dla organizacji cechującej się dużą fluktuacją członków.
 • Szkolenia medialne – Szkolenia będą nastawione na przygotowanie do tworzenia materiałów multimedialnych, materiałów prasowych, itp. Szkolenie skierowane będzie do przedstawicieli stowarzyszeń diecezjalnych, których zadaniem będzie późniejsze wdrażanie przygotowanych treści w diecezjach oraz bieżące przekazywanie ich do oddziałów parafialnych. Ponadto osoby przeszkolone docelowo będą lokalnymi korespondentami, których zadaniem będzie przygotowywanie relacji z lokalnych wydarzeń.
 • Szkolenia dotyczące tworzenia i zarządzania projektami – nastawione będą na przygotowanie do tworzenia projektów oraz przygotowania do sprawnej pracy metodą projektu oraz uczenia tego innych.

Dodatkowo odbędą się szkolenia tematyczne (finansowe, rachunkowe, prawne), Seminarium – działanie organizacji pozarządowej oraz Warsztaty – pozyskiwanie środków na działalność.

Zespół projektowy:

 • koordynator – Patryk Czech – Przewodniczący Prezydium KR KSM, absolwent prawa i edukacji muzycznej na Uniwersytecie Rzeszowskim.
 • specjalista ds. szkoleniowo-formacyjnych – Aleksandra Samula – pochodząca z diecezji pelplińskiej Skarbnik Prezydium Krajowej Rady KSM oraz absolwentka europeistyki na Politechnice Gdańskiej.
 • specjalista ds. mediów – Maria Kamerduła – pochodząca z diecezji rzeszowskiej studentka organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej w Łodzi.
 • specjalista ds. projektów – ks. Andrzej Lubowicki – przez wiele lat Asystent KSM Diecezji Drohiczyńskiej, obecnie Asystent Generalny KSM. Ksiądz Andrzej ukończył Instytut Formacji Pastoralno-Liturgicznej w Lublinie oraz studia doktoranckie na UKSW w Warszawie.

Więcej informacji o Narodowym Instytucie Wolności na stronie www.niw.gov.pl.

Patronat Honorowy:

   

Konferencja Episkopatu Polski

Patronat medialny:

   

Zadanie jest finansowane ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

Przekaż 1% podatku na rzecz KSM!