Statut

Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

Nowy Statut KSM przyjęty na mocy uchwały nr 21/383/2019 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 13 czerwca 2019 r.

Zachęcamy do zapoznania się ze Statutem i ze zmianami, które ze sobą niesie.