Corocznie 2 maja i 11 listopada dajemy wyraz tego, jak nasza Ojczyzna jest dla nas ważna. Prosimy, wywieście flagę naszego kraju w oknach swoich domów, biur, szkół, parafii!

Umożliwcie zakup flag swoim rodzinom, znajomym, parafianom. W sprawie ich nabycia, prosimy o kontakt mailowy: biuro@ksm.org.pl.