AktualnościMłodzi 4.0 -Inkubator Organizacji Młodzieżowych

Warsztat – budowanie skutecznego zespołu

17 maja 2021

Dnia 8 maja 2021 r. odbył się otwarty warsztat z budowania skutecznego zespołu na platformie zoom. W warsztacie wzięli udział przedstawiciele młodzieży, łącznie było to 75 osób z 27 diecezji.
Podczas spotkania odbyły się dwa wykłady. Uczestnicy poznali specyfikę skutecznego działania i opracowanie planów pracy i funkcjonowania zespołów oraz jak radzić sobie z wyzwaniami, które stoją przed organizacją w czasie i po pandemii.
Na spotkaniu obecni był bp Marek Solarczyk, Delegat KEP ds. KSM, który wprowadził młodzież w spotkanie. Ponadto gościem był także bp Adrian Galbas – Delegat KEP ds. Apostolstwa Świeckich, który odpowiedział na pytania przygotowane przez młodzież m.in. w jaki sposób młodzież może angażować się w życie społeczne w czasie pandemii.
Podczas warsztatu swoim doświadczeniem dzielił się także Pan Łukasz Rzepecki – Doradca Prezydenta RP, który przedstawił prezentowane przez Prezydenta RP formy współpracy z młodzieżą oraz możliwość angażowania się młodych w inicjatywy państwowe.

Przekaż darowiznę