Aktualności

Pracuj w nowym projekcie KSM!

9 października 2019
Pracuj w nowym projekcie KSM

„PROO – Inkubator Organizacji Młodzieżowych – Młodzi 4.0” to nowy projekt KSM, służący wzmocnieniu potencjału organizacyjnego naszego Stowarzyszenia. Poszukujemy chętnych i kreatywnych osób do wspólnej pracy!

Rodzaj umowy oraz wysokość wynagrodzenia do uzgodnienia. Prosimy o przesyłanie CV i listów motywacyjnych na adres biuro@ksm.org.pl do 18 października br.

W sprawie uzyskania informacji dodatkowych prosimy o kierowanie maila na adres p.czech@ksm.org.pl

U wszystkich aplikujących cechami pożądanymi jest kreatywność, umiejętność pracy samodzielnej i w zespole, chęć nauki i nastawienie na ciągły rozwój.

Specjalista ds. platformy KSM

 • praca przy powstaniu platformy KSM, jej koordynacja i weryfikacja,
 • wprowadzanie danych na platformę,
 • kontakt z przedstawicielami diecezji w celu ciągłej aktualizacji danych znajdujących się na platformie,
 • promocja platformy i pomoc w jej wdrażaniu w przestrzeni Stowarzyszeń diecezjalnych

Specjalista ds. mediów

 • publikowanie relacji (audio, video, prasowych) z wydarzeń z całego kraju i dbanie o merytoryczną jakość,
 • czuwanie nad obecnością przedstawicieli stowarzyszenia w różnych mediach

Specjalista ds. projektów

 • inspirowanie KSM-owiczów do tworzenia i realizacji projektów oraz udzielanie bieżącego wsparcia,
 • stworzenie zespołu specjalizującego się w tworzeniu projektów i jego koordynacja

Specjalista ds. szkoleniowo-formacyjnych

 • przygotowanie harmonogramu działań szkoleniowych w projekcie,
 • rekrutacja uczestników szkoleń, organizacja miejsc spotkań oraz kompletowanie kadry szkoleniowej,
 • pomoc „absolwentom” szkoleń w przekazywaniu przyswojonych treści w diecezji
Przekaż darowiznę