Aktualności

Praca szuka człowieka

15 lipca 2020

POSZUKUJEMY SPECJALISTY DS. FUNDRAISINGU

Wymagania:

– wykształcenie wyższe,

– doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy,

– umiejętność budowania i podtrzymywania relacji z darczyńcami indywidualnymi i biznesowymi,

– umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu,

Zakres obowiązków:

– Stworzenie strategii i poszukiwanie źródeł finansowania.

– Nawiązanie i dbanie o dobre relacje z darczyńcami.

– Stworzenie i uzupełnianie bazy sponsorów – tworzenie i umacnianie korzystnych relacji.

– Organizacja i przeprowadzanie kampanii społecznych i fundraisingowych.

Warunki pracy i płacy:

– rodzaj umowy – umowa o pracę,

– wymiar czasu pracy – pełen etat,

– miejsce pracy – Biuro Prezydium Krajowej Rady KSM w Sulejówku pod Warszawą,

Oferujemy:

– ciekawą i stabilną pracę pełną wyzwań,

– udział w rozwoju jednej z największych organizacji młodzieżowych w Polsce,

– krajowe i zagraniczne szkolenia podnoszące kwalifikacje,

– opiekę najlepszych ekspertów ds. fundraisingu.

Wymagane dokumenty:

– CV wraz z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych przez KSM w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego,

– list motywacyjny ze zdjęciem,

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@ksm.org.pl w nieprzekraczalnym terminie do 2 sierpnia 2020 r.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

POSZUKUJEMY SPECJALISTY DS. SZKOLEŃ I FORMACJI W KSM

Wymagania:

– wykształcenie co najmniej średnie,

– kreatywność,

– umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu,

– preferowane wiedza i doświadczenie z zakresu pedagogiki i komunikacji,

Zakres obowiązków:

– współtworzenie strategii formacyjnej KSM,

– przygotowywanie materiałów formacyjnych dla Stowarzyszenia,

– rekrutacja uczestników szkoleń, organizacja miejsc spotkań oraz kompletowanie kadry szkoleniowej,

– pomoc „absolwentom” szkoleń w przekazywaniu przyswojonych treści w diecezji

Warunki pracy i płacy:

– rodzaj umowy – umowa zlecenie bądź faktura,

– wymiar czasu pracy – pełen etat,

– miejsce pracy – Biuro Prezydium Krajowej Rady KSM w Sulejówku pod Warszawą,

Oferujemy:

– ciekawą i stabilną pracę pełną wyzwań,

– udział w rozwoju jednej z największych organizacji młodzieżowych w Polsce,

Wymagane doświadczenie:

– CV wraz z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych przez KSM w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego,

– list motywacyjny ze zdjęciem,

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@ksm.org.pl w nieprzekraczalnym terminie do 2 sierpnia 2020 r.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Przekaż darowiznę