Aktualności

Order za wybitną służbę młodzieży przyznany przez KSM

10 października 2020

W katedrze warszawsko-praskiej trwają uroczystości związane z 30-leciem reaktywacji KSM. W trakcie gali przyznano po raz pierwszy w historii Ordery im. prałata Antoniego Sołtysika. Wśród laureatów znalazło się 5 osób. Odczytano również list od pary prezydenckiej oraz Prezesa Rady Ministrów.

Centralnym punktem obchodów było uhonorowane Orderem im. prałata Antoniego Sołtysika osób, które w sposób wybitny angażowały się w służbę Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie. Odznaczeni zostali: dh Leszek Bodus, ks. Zbigniew Kucharski, dh Teresa Moskal, dr Antonii Spyra, dh Elżbieta Szklarczyk. Wręczenia nagród dokonali przewodniczący KR KSM Patryk Czech, bp Marek Solarczyk oraz ks. Andrzej Lubowicki

„Podstawowym celem życiowym KSM-owicza jest Zbawienie, ale na ziemi mamy budować ten porządek w oparciu o Królestwo Chrystusowe, żeby wartościami chrześcijańskimi zaszczepiać wszystkie sfery życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego” – podkreśla ks. Andrzej Lubowicki Asystent Generalny KSM i tegoroczny laureat odznaczenia.

Podczas uroczystych obchodów odczytano list skierowany przez Prezydenta RP oraz Pierwszą Damę w którym podkreślona została rola Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w historii naszej ojczyzny: „Chcemy całym sercem podziękować za zaangażowanie w pracę społeczną i charytatywną. Wolontariusze KSM na co dzień urzeczywistniają zasadę solidarności i miłości bliźniego podejmując trud na rzecz innych” – napisali.

W 1990 roku z inicjatywy świętego Jana Pawła II reaktywowano Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. To właśnie Antonii Sołtysik stał się pierwszym Asystentem Generalnym KSM-u w wolnej Polsce i na stałe wpisał się w historię Stowarzyszenia.

Krajowe Biuro Komunikacji Medialnej KSM

Przekaż darowiznę