Aktualności

Order im. ks. prałata Antoniego Sołtysika

12 sierpnia 2020

Szanowne Druhny, Szanowni Druhowie!

Ile razy jako KSM-owicze otrzymaliśmy bezinteresowne wsparcie? Jak często korzystaliśmy z dobroci i pomocy innych? Czy kiedykolwiek okazaliśmy należytą wdzięczność tym, dzięki którym KSM stał się silnym Stowarzyszeniem, zarówno w parafii, diecezji, jak i w Polsce?

Św. Ambroży powiedział: „Nie ma obowiązku większego nad obowiązek wdzięczności”. Spełnijmy więc obowiązek wobec naszych dobrodziejów, mentorów, bohaterów, autorytetów i zgłośmy ich kandydatury do Orderu im. Księdza Prałata Antoniego Sołtysika. Niech zobaczą, że młodzież Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży potrafi być wdzięczna i docenia dobro jakie otrzymuje.

Przypominamy, że na Wasze wnioski o przyznanie Orderu czekamy do 28 sierpnia br.

Może to właśnie z Osobą lub Osobami zgłoszonymi przez Ciebie zobaczymy się na uroczystej Gali 10 października?

Regulamin

Wniosek o przyznanie Orderu

Przekaż darowiznę