Aktualności

„Kościół wobec kryzysu ekologicznego” – zapraszamy na konferencję ekologiczną

24 kwietnia 2019

Zapraszamy na XII konferencję z cyklu „Ekologia Humanistyczna” pt. „Kościół wobec kryzysu ekologicznego. W 30. rocznicę Listu Pasterskiego Episkopatu Polski nt. ochrony środowiska”, która odbędzie się 16 maja 2019 r. w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Przestrzenią zainteresowania Kościoła jest zarówno życie duchowe wiernych, jak i ich życie doczesne. Stąd Kościół wspiera ich w rozwiązywaniu doczesnych wyzwań, przed jakimi staje ludzkość. Tak jak Leon XIII zajął stanowisko wobec kwestii robotniczej, ogłaszając encyklikę Rerum novarum (1891), tak Jan Paweł II, Benedykt XVI i papież Franciszek zajęli stanowisko wobec kwestii ekologicznej. Są to bowiem wyzwania, które rzutują na życie całej ludzkości, stanowią jednak największe zagrożenie dla ludzi najbiedniejszych. Nie dziwi więc fakt, że od kilku dekad papieże przełomu XX i XXI w. wielokrotnie wypowiadali się na temat przyczyn kryzysu ekologicznego, jego przejawów i skutków oraz sposobów jego przezwyciężenia. Bogate nauczanie Jana Pawła II i Benedykta XVI na ten temat podsumował papież Franciszek w encyklice Laudato si’ (2015), mobilizując w ten sposób wielu chrześcijan i ludzi dobrej woli na całym świecie do podjęcia konkretnych działań na rzecz ochrony dzieła stworzenia.

Odpowiedzią na papieskie wezwanie jest inicjatywa Instytutu Ekologii i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, który 16 maja br. organizuje konferencję pt. Kościół wobec kryzysu ekologicznego. Jej celem jest ukazanie zaangażowania Kościoła na rzecz rozpoznania i przezwyciężenia kryzysu środowiskowego. Konferencja nawiązuje do 30. rocznicy ogłoszenia przez Konferencję Episkopatu Polski Listu Pasterskiego nt. Ochrony środowiska (2.05.1989). W sposób szczególny chodzi więc o prezentację ekologicznych inicjatyw Kościoła katolickiego w Polsce, zarówno ze strony oficjalnych przedstawicieli Kościoła, jak i ruchów i organizacji katolickich. Ponadto konferencja ma być platformą wymiany myśli i doświadczeń z katolikami z innych państw, którzy z zapałem odpowiedzieli już na apel papieża Franciszka o troskę o Ziemię – nasz wspólny dom, wyrażony w encyklice Laudato si’. Organizatorzy wyrażają nadzieję, że konferencja będzie inspiracją do większego zaangażowania wiernych i wszystkich ludzi dobrej woli w ochronę stworzenia w Polsce.

O randze tego wydarzenia świadczy fakt, że konferencja została objęta patronatem honorowym Henryka Kowalczyka – Ministra Środowiska i  abp. Stanisława Gądeckiego – Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski oraz dofinansowana ze środków NFOŚiGW.  Znaczenie tego wydarzenia podkreśla także obecność gości zagranicznych, m.in. ks. prof. Joshtroma Kureethadama z watykańskiej Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka, Cecilii Dall’Oglio odpowiedzialnej za europejską działalność Glogal Catholic Climate Movement oraz ekspertów ekologicznych Diecezji Ryskiej.

Organizatorzy zapraszają wszystkich na konferencję 16 maja 2019 r. Udział w konferencji jest bezpłatny, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, konieczna jest jednak wcześniejsza rejestracja.

Program i szczegółowe informacje Formularz rejestracyjny

ks. Ryszard Sadowski SDB
Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW

Przekaż darowiznę