Aktualności

Jedyny taki order od młodzieży KSM – rusza nabór wniosków

27 lutego 2021

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży kolejny raz przyzna Order im. ks. Antoniego Sołtysika za wybitne zasługi w pracy z młodzieżą. W trakcie trwającego Zebrania Krajowej Rady KSM zainicjowano tegoroczną edycję konkursu.

Po katechezie „Członkowie KSM skutecznymi apostołami w czasie pandemii.” wygłoszonej przez ks. bpa Marka Solarczyka Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. KSM, uczestnicy spotkania zostali zapoznani z tegorocznym harmonogramem przyznania Orderu.

Nagroda zostanie wręczona po raz drugi w historii, osobom wybitnie zasłużonych w pracy z młodzieżą na rzecz Państwa i Kościoła. Pierwszy raz laureatów Orderu odznaczono w trakcie głównych obchodów 30-lecia reaktywacji. Uhonorowani zostali wówczas: dh Leszek Bodus, ks. Zbigniew Kucharski dh Teresa Moskal, dr Antoni Spyra, dh Elżbieta Szklarczyk.

W tym roku zgłaszanie kandydatur trwa do 30 maja. Laureatów nagrody poznamy 9 sierpnia. Wręczenie Orderu 18 września w Święto św. Stanisława Kostki, patrona Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Specjalny formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony www.ksm.org.pl w zakładce Order https://ksm.org.pl/order-imienia-ks-pralata-antoniego-soltysika

W 1990 roku z inicjatywy świętego Jana Pawła II reaktywowano Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. To właśnie ks. Antonii Sołtysik – patron nagrody – stał się pierwszym Asystentem Generalnym KSM-u w wolnej Polsce i na stałe wpisał się w historię Stowarzyszenia.

Przekaż darowiznę