Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży godło logo

Oświadczenie KSM w sprawie doniesień dot. św. Jana Pawła II

Sulejówek, 09.03.2023r.

 

OŚWIADCZENIE

W związku z pojawiającymi się w ostatnich dniach doniesieniami medialnymi na temat osoby świętego Jana Pawła II, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży pragnie podkreślić swoją niezachwianą wiarę w autorytet świętego papieża. Nie zgadzamy się na praktykę niszczenia osoby, która tak wiele uczyniła dla dobra nas, ludzi młodych.

Nie mamy wątpliwości, że dla św. Jana Pawła II młodzież była najważniejsza. To właśnie do młodych zwracał się wiele razy w sposób szczególny, starając się jak najlepiej towarzyszyć im na drodze dorastania. Niewątpliwym potwierdzeniem przyjętej przez niego postawy są organizowane do dziś Światowe Dni Młodzieży gromadzące młodych ludzi z całego świata. Nie
można przy tej okazji nie wspomnieć o życiorysach i świadectwach tysięcy osób, na życie których postawa świętego papieża wywarła realny wpływ, stanowiąc wzór do naśladowania na całe życie.

Jako Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży zapewniamy także o naszych stałych wysiłkach i trosce o rozwój młodego człowieka i jego bezpieczeństwo wedle inspiracji, jakie zostawił nam św. Jan Paweł II. Dobremu Bogu w modlitwach za jego wstawiennictwem powierzamy całą wspólnotę Kościoła, naszą Ojczyznę oraz młodzież.
Nauczaniu św. Jana Pawła II i testamentowi nam pozostawionemu – wołamy nasze Gotów!

 

Martyna Gieleta
w imieniu Prezydium KR KSM
Przewodnicząca

 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest ogólnokrajową organizacją reaktywowaną na prośbę św. Jana Pawła II, która działa w 35 diecezjach na terenie całej Polski, zrzeszając blisko 10 tysięcy młodych osób. Stowarzyszenie kieruje się wartościami nauczanymi przez św. Jana Pawła II, które przyjmuje i pragnie przekazywać kolejnym pokoleniom

Oświadczenie KSM

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa
NIP 6761736597, REGON 040089233

Konto bankowe: Santander Bank Polska S.A.
76 1090 1030 0000 0001 0986 8503

Adres do korespondencji: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
ul. Krasickiego 16 05-070 Sulejówek

Biuro czynne: pn. – pt.: 9:00 – 15:00

Skontaktuj się z nami!