Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży godło logo

Rekolekcje dla Instruktorów KSM

W dniach 10-12 lutego 2023 r. w Nadbużańskim Ośrodku Edukacji w Broku odbyły się rekolekcje dla Instruktorów Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Jego uczestnicy przyjrzeli się bliżej historii starotestamentalnych przywódców Izraela: Mojżesza i Jozuego, szczególną uwagę zwracając na kluczowe momenty ich życia i relacji z Bogiem, ich postawy w owych decydujących momentach i sposób sprawowania przywództwa. Analizowali też treść fragmentów listów świętego Pawła do Tymoteusza i zawarty w nich zapis relacji mistrza i ucznia. Zajęcia dotyczyły również zidentyfikowania przez każdego z uczestników motywów własnych działań. Dużo czasu przeznaczone zostało na medytację i autorefleksję.

Oprócz wspólnej modlitwy rozważań nad Pismem Świętym i odnoszenia jego treści do konkretnych problemów współczesności oraz osobistego kontekstu, znalazł się również czas na integrację –
wieczorne gry, zabawy i pogawędki. Instruktorzy zastanawiali się też nad działaniami KSM w najbliższej i nieco odleglejszej przyszłości. Dla potrzebujących tego, był także czas na skorzystanie
z sakramentu spowiedzi świętej.

Odbywających rekolekcje instruktorów odwiedził Asystent Generalny KSM, ks. Andrzej Lubowicki.
Rozważania rekolekcyjne i modlitwy prowadził ks. Krzysztof Krzaczek z Archidiecezji Lubelskiej.
Szczególne podziękowania należą się gościnnemu personelowi Nadbużańskiego Ośrodka Edukacji w Broku, na czele z ks. Grzegorzem Hermanem.

Mamy nadzieję, że te kilkadziesiąt godzin spędzonych w Boku przyniesie dobre owoce dla naszego stowarzyszenia i jego działalności.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa
NIP 6761736597, REGON 040089233

Konto bankowe: Santander Bank Polska S.A.
76 1090 1030 0000 0001 0986 8503

Adres do korespondencji: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
ul. Krasickiego 16 05-070 Sulejówek

Biuro czynne: pn. – pt.: 9:00 – 15:00

Skontaktuj się z nami!