Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży godło logo

Spotkanie Prezydium z członkami KSM

Dnia 31 marca 2022 r. odbyło się spotkanie członków Prezydium Krajowej Rady Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży wraz z przedstawicielami Zarządów Diecezjalnych, Instruktorami oraz Koordynatorami Diecezjalnymi akcji Polak z Sercem dla Pokoju.

Głównym tematem zebrania były działania charytatywne podejmowane w diecezjach, których celem jest pomoc Ukrainie. Włączanie się w zbiórki produktów i finansowe, organizowanie schronienia dla uchodźców czy nieustanna pomoc wolontariuszy to tylko kilka przykładów aktywności podejmowanych przez młodych. Wspólnie zastanowiliśmy się nad kierunkiem, w którym powinny zmierzać inicjatywy oraz ich skutecznej promocji w mediach i Internecie. Ważnym tematem była także koordynacja działań.

Bazując na zdobytym doświadczeniu z poprzednich edycji, wymieniliśmy się wskazówkami dotyczącymi przebiegu oraz charakteru obecnie trwające akcji. Zwróciliśmy uwagę na potrzebę wsparcia psychologicznego, prawnego czy językowego uchodźców przebywających na terenie Polski. Dzięki posiadanej wiedzy możemy angażować kolejnych wolontariuszy do włączania się w pomoc oraz zachęcać inne organizacje do wspólnego działania na rzecz dobra i pokoju na świecie.

Każdy z nas może nieść pomoc drugiemu człowiekowi. Przyłącz się i ty! Szczegółowe informacje znajdziesz na www.polakzsercem.pl

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa
NIP 6761736597, REGON 040089233

Konto bankowe: Santander Bank Polska S.A.
76 1090 1030 0000 0001 0986 8503

Adres do korespondencji: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
ul. Krasickiego 16 05-070 Sulejówek

Biuro czynne: pn. – pt.: 9:00 – 15:00

Skontaktuj się z nami!