Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży godło logo

Wybory Krajowej Rady KSM

Krajowa Rada wybrała nowych przedstawicieli władz na kolejne dwa lata:

Prezydium Krajowej Rady Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży XV kadencji tworzą:
Przewodnicząca Prezydium KR KSM Martyna Gieleta – KSM Archidiecezji Lubelskiej
Zastępca Przewodniczącego Prezydium KR KSM Adam Sołtys – KSM Diecezji Tarnowskiej
Zastępca Przewodniczącego Prezydium KR KSM Jakub Nowak – KSM Diecezji Siedleckiej
Sekretarz Prezydium KR KSM Daria Pańczyszyn – KSM Diecezji Legnickiej
Skarbnik Prezydium KR KSM Kinga Bartoszewska – KSM Diecezji Pelplińskiej
Asystent Generalny KSM – ks. dr Andrzej Lubowicki

Ponadto odbyły się wybory do Krajowej Komisji Rewizyjnej, której skład przedstawia się następująco:
Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej Przemysław Kozak – KSM Diecezji Rzeszowskiej
Zastępca Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej Marcin Dębowski – KSM Diecezji Bielsko-Żywieckiej
Sekretarz Krajowej Komisji Rewizyjnej Agnieszka Dzięgielewska – KSM Diecezji Pelplińskiej

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa
NIP 6761736597, REGON 040089233

Konto bankowe: Santander Bank Polska S.A.
76 1090 1030 0000 0001 0986 8503

Adres do korespondencji: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
ul. Krasickiego 16 05-070 Sulejówek

Biuro czynne: pn. – pt.: 9:00 – 15:00

Skontaktuj się z nami!