Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży godło logo

Szkolenie specjalistyczne dla skarbników i sekretarzy

W dniach 3-5.09.2021 r. w Nadbużańskim Ośrodku Edukacji w Broku odbyło się szkolenie specjalistyczne dla skarbników i sekretarzy Zarządów Diecezjalnych Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w ramach programu Młodzi 4.0 – Inkubator Organizacji Młodzieżowych.

Spotkanie zostało podzielone na 6 bloków tematycznych. Pierwszy z nich dotyczył podstaw prawnych funkcjonowania stowarzyszenia. Warsztat poprowadził Pan Piotr Kasperkiewicz z Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Podczas drugiego bloku osoby uczestniczące w szkoleniu miały możliwość zapoznania się z Identyfikacją Wizualną, której celem jest kreowanie spójnego wizerunku stowarzyszenia w przestrzeni ogólnopolskiej. Trzeci blok został podzielony na część teoretyczną i warsztatową. Część teoretyczna to zapoznanie ze wzorami obecnie funkcjonujących dokumentów wewnętrznych stowarzyszenia oraz zasadami ich formułowania. Natomiast część praktyczna to próba konstruowania tych dokumentów. Jeden z bloków dotyczył tworzenia projektów, zasad ich pisania, zapoznania się z przykładowymi wnioskami oraz sposobem ich oceniania. Uczestnicy mieli możliwość napisania przykładowego wniosku o dofinansowanie wydarzenia – myśleli nad tytułem, opisywali problem, który będą próbowali rozwiązać po otrzymaniu środków, ustalali efekty, które zamierzają osiągnąć poprzez zaplanowane działanie oraz planowali budżet przedsięwzięcia. Podczas tego weekendowego szkolenia nie mogło zabraknąć bloku o tożsamości członków stowarzyszenia oraz funkcjach i cechach współczesnego lidera. Ostatni z bloków tematycznych dotyczył sposobów pozyskiwania środków. Osoby uczestniczące w szkoleniu pisali przykładowe listy do darczyńców, dowiedzieli się z czego taki list powinien się składać oraz jak wyglądać.

Szkolenia poprowadziły osoby specjalizujące się w poruszanych zagadnieniach. Uczestnicy mieli możliwość zdobyć wiedzę merytoryczną oraz praktyczną.

Edyta Ciężkowska

KSM Diecezji Rzeszowskie

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa
NIP 6761736597, REGON 040089233

Konto bankowe: Santander Bank Polska S.A.
76 1090 1030 0000 0001 0986 8503

Adres do korespondencji: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
ul. Krasickiego 16 05-070 Sulejówek

Biuro czynne: pn. – pt.: 9:00 – 15:00

Skontaktuj się z nami!