Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży godło logo

Platforma Komunikacyjna KSM

Od kilku miesięcy pod adresem platforma.ksm.org.pl dostępna jest Interaktywna Platforma Komunikacyjna Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Platforma ma za zadanie pomóc w integracji środowiska KSM, w tym koordynacji jego działań. Głównym celem jest: ewidencja członków KSM wraz ze stworzeniem bazy kontaktowej. Funkcjonalności takie jak: komunikaty, elektroniczne sprawozdania, moduł składek członkowskich czy wiadomości mają pomóc członkom KSM oraz władzom Stowarzyszenia w działalności i komunikacji. Planowane jest rozszerzenie możliwości Platformy o np. moduł elektronicznych płatności, fora tematyczne oraz rejestrację na wydarzenia czy turnusy.

Do udziału w Platformie zaproszone zostały wszystkie diecezjalne KSM. Znacząca większość Zarządów Diecezjalnych wydelegowała Koordynatora Diecezjalnego Platformy, który ma za zadanie kooperować z Ogólnopolskim Koordynatorem Platformy oraz nadzorować Platformę w zakresie swojej diecezji. Z przedstawicielami tych Zarządów odbyły się również spotkania wprowadzające w Platformę, w trakcie których zaprezentowana została Platforma oraz wyznaczone zadania dla Koordynatorów Diecezjalnych.

W dn. 07.09.2020 r. odbyło się I Ogólnopolskie Spotkanie Koordynatorów Diecezjalnych Platformy, podczas którego zostały poruszone kwestie: założeń Platformy, jej bezpieczeństwa, funkcjonalności. Miała miejsce również dyskusja dotycząca rozwoju Platformy. Do współtworzenia Platformy zaproszeni zostali wszyscy członkowie KSM, których przedstawicielami w zakresie Platformy są Koordynatorzy Diecezjalni. W celu wzajemnej wymiany myśli, standaryzacji Platformy w zakresie diecezjalnym oraz jej ewolucji została stworzona specjalna grupa dyskusyjna dla Koordynatorów Diecezjalnych.

Na ten moment w Platformie jest zarejestrowanych kilkuset użytkowników (członków, kandydatów, księży asystentów i pracowników biur). Zakłada się, że w ciągu kilku tygodni zarejestrowanych będzie kilka tysięcy osób związanych z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa
NIP 6761736597, REGON 040089233

Konto bankowe: Santander Bank Polska S.A.
76 1090 1030 0000 0001 0986 8503

Adres do korespondencji: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
ul. Krasickiego 16 05-070 Sulejówek

Biuro czynne: pn. – pt.: 9:00 – 15:00

Skontaktuj się z nami!