Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży godło logo

Szkolenie liderów i skarbników KSM

W weekend 10-12 lipca odbył się pierwszy z trzech zjazdów szkoleń liderskich dla KSM-owiczów w ramach projektu Młodzi 4.0 Inkubator organizacji młodzieżowych. Został on stworzony, by wykształcić młodych, zdolnych i chętnych do pracy z młodzieżą liderów.

Przedstawiciele oddziałów z różnych diecezji udowodnili, że nie boją się nawet największych wyzwań czy stawiania czoła problemom pojawiającym się w zespole. Szkolenie rozpoczęliśmy od zdefiniowania kilku najważniejszych cech dobrego lidera, które w kolejnych dniach były wspólnie omawiane. Znajdowaliśmy też sposoby na rozwiązanie w grupie czy pisanie konspektów, przy czym uczestnicy mogli podzielić się własnym doświadczeniem i zainspirować pozostałych.

Dodatkową atrakcją był park linowy, którego trasy okazały się wymagające, bardziej niż się spodziewaliśmy. To doświadczenie pokazało wszystkim, że kursanci mają potencjał, by przewodzić grupą, pokonywać własne lęki lub ustalać granice swoich możliwości.

Nie zapomnieliśmy również o modlitwie, o co zadbał ks. Łukasz Meszyński – skrutacja Pisma Świętego była nowym doświadczeniem i zaciekawiła uczestników. Wspólnotę wzmacnialiśmy poprzez wspólne odmawianie jutrzni czy uczestnictwo we Mszach Świętych.

Liczymy, że kolejne zjazdy dla przyszłych liderów będą równie owocne.

Paulina Małkus
Archidiecezja Warszawska

W dniach 10-12 lipca 2020 w Broku w ramach projektu Młodzi 4.0 Inkubator organizacji młodzieżowych odbyło się szkolenie dla skarbników Zarządów Diecezjalnych. Uczestnicy wzbogacili się o nową wiedzę w aspektach finansowych, prawnych i księgowych, wiążących się z pełnioną funkcja w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży.

Pierwszego dnia na spotkaniu z panem Piotrem Kasperkiewiczem, pracownikiem Instytutu Ordo Iuris, zagłębiliśmy się w Statut Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, na podstawie którego rozmawialiśmy o reprezentacji KSM-u na poziomie diecezjalnym, a także oddziałowym i zaciąganiu zobowiązań finansowych. Poruszyliśmy temat stanu prawnego KSM oraz tego, że jako stowarzyszenie powołane przez Kościół nie jest ono zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości i rozliczania się z podatku.

W drugim dniu odbyły się dwa spotkania, pierwsze z panią Justyną Niemirką, która wprowadziła nas w podstawy księgowości, przedstawiając nam wiedzę teoretyczną. Dowiedzieliśmy się czym są aktywa i pasywa, do czego służy rachunek zysków i strat oraz co się zwiera w poszczególnych podgrupach. Nauczyliśmy się, jak w poprawny sposób wystawiać rachunki, faktury, dowody wpłaty i wypłaty. W trakcie tego bloku sprawdziliśmy naszą wiedzę w praktyce, wystawiając między sobą rachunki, faktury, a także KP i KW. Na ich podstawie prowadząca pokazała nam, w jaki sposób sporządzić raport kasowy i podstawową księgę przychodów i rozchodów. Na koniec spotkania próbowaliśmy sporządzić rachunek zysków i strat oraz bilans dla naszych dokumentów.

Drugi warsztat w sobotę poprowadziła pani Teresa Moskal, przekazała nam najważniejsze informacje o zawieraniu umów o pracę. Podała wytyczne, co powinny zawierać umowy, a także jakie zobowiązania bierzemy na stowarzyszenia diecezjalne, zatrudniając pracownika. Dostaliśmy obszerną widzę i materiały, które z pewnością wykorzystamy w działaniu. W trakcie tego warsztatu nauczyliśmy się, jak wypełnia się Raport Miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach (RCA) i Deklarację Rozliczeniową (DRA), które składa się do ZUS-u. Prowadząca pokazała nam też, jak wyglądają podliczenia w programie DRUKI Gofin, co program pomaga podliczyć, a co musimy jeszcze sami dodatkowo zrobić, aby móc prawidłowo rozliczyć z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym.

W ostatnim dniu naszych szkoleń spotkaliśmy się z Aleksandrą Samulą, skarbnikiem Prezydium Krajowej Rady KSM, która omówiła z nami, w jaki sposób wypełnia się wniosek o dotację i sprawozdanie potwierdzające jej wykorzystanie. Kolejnym omówionym tematem był 1%, z którego każda diecezja posiada zgromadzone fundusze w Fundacji dla Młodzieży. Mówiliśmy także o składkach oddziałowych. Na koniec spotkania poruszyliśmy kwestie związane z RODO, które będą kontynuowane na szkoleniach specjalistycznych dla sekretarzy.

Daria Pańczyszyn
KSM Diecezji Legnickiej

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa
NIP 6761736597, REGON 040089233

Konto bankowe: Santander Bank Polska S.A.
76 1090 1030 0000 0001 0986 8503

Adres do korespondencji: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
ul. Krasickiego 16 05-070 Sulejówek

Biuro czynne: pn. – pt.: 9:00 – 15:00

Skontaktuj się z nami!