Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży godło logo

Zebranie Krajowej Rady KSM po raz pierwszy online!

Trwająca pandemia zmusiła wszystkich do szukania nowych rozwiązań w działaniu i komunikacji. Nie przeszkodziła jednak w przeprowadzeniu corocznego, majowego spotkania władz stowarzyszenia, podczas którego omawiano sprawy najistotniejsze dla rozwoju KSM w kraju.

W sobotę, 12 maja, pierwszy raz w historii KSM, członkowie Krajowej Rady, diecezjalni Księża Asystenci, Prezydium KR i Krajowa Komisja Rewizyjna spotkali się na obradach za pomocą platformy Zoom. Po modlitwie z zebranymi połączył się ks. abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. W swoim przesłaniu wskazał na obchodzony w tym roku Jubileusz 30-lecia reaktywacji KSM i podkreślił ogromny wkład, jaki wspólnota wniosła przez ten czas w życie całego Kościoła w Polsce (tutaj więcej o przesłaniu hierarchy: https://ksm.org.pl/aktualnosci/abp-gadecki-do-ksm-30-lat-stowarzyszenia-to-ogrom-dobra).

Przewodniczący Prezydium KR, Patryk Czech, przedstawił kierunki działań Prezydium na najbliższe dwa lata, wśród których można wymienić chociażby profesjonalizację w wybranych obszarach działalności, podnoszenie kompetencji członków, aktywizację Krajowej Rady. Słowo do zebranych skierował również Asystent Generalny KSM, ks. Andrzej Lubowicki, apelując o odpowiedzialność za wspólne dzieła.

Krajowa Rada dyskutowała m.in. nad działalnością KSM w czasie pandemii (uwzględniając przy tym licznie prowadzone już w diecezjach inicjatywy online), uczczeniem 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II czy programem obchodów wspomnianego jubileuszu stowarzyszenia, które w wyniku pandemii będą musiały przybrać inny kształt. Z tej okazji ustanowiona została Nagroda im. Księdza Prałata Antoniego Sołtysika, wybrano także członków kapituły odznaczenia.

Nie mogło zabraknąć rozmów o formacji w stowarzyszeniu, a co za tym idzie z przygotowywaniem materiałów formacyjnych i wydawaniem miesięcznika „Wzrastanie”. Omówiono także kwestie związane z uruchomieniem internetowej platformy KSM, trwający projekt Młodzi – Media – Edukacja, w ramach którego w diecezjach prowadzone są szkolenia medialne, jak i inne planowane kursy.

Zebranie Krajowej Rady i tym razem obfitowało w niezliczoną ilość ciekawych pomysłów oraz było przestrzenią do wymiany doświadczeń między diecezjami i wzajemnej inspiracji. Nietypowa forma spotkania nie okazała się przeszkodą, a wręcz zachęciła do bycia GOTÓW mimo wszelkich przeszkód.

 

Kamila Ciupińska

Instruktor KSM

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa
NIP 6761736597, REGON 040089233

Konto bankowe: Santander Bank Polska S.A.
76 1090 1030 0000 0001 0986 8503

Adres do korespondencji: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
ul. Krasickiego 16 05-070 Sulejówek

Biuro czynne: pn. – pt.: 9:00 – 15:00

Skontaktuj się z nami!