Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży godło logo

Kościół i Polska potrzebuje KSM

W trakcie Ogólnopolskiej Sesji Zarządów Diecezjalnych w Porszewicach uczestnicy spotkania wysłuchali trzyczęściowego seminarium w ramach projektu Młodzi 4.0. Wykłady poprowadzili: Przemysław Zawada z Narodowego Instytutu Wolności, poseł Daniel Milewski i ks. Emil Parafiniuk, dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM.

Przemysław Zawada wyróżnił kilka programów wspierania organizacji pozarządowych. Jednym z nich jest Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, który opiera się na czterech filarach: małe inicjatywy, aktywni obywatele, aktywne społeczeństwo, silne organizacje pozarządowe. Zaznaczył, że eksperci Narodowego Instytutu Wolności, oceniając projekt, zwracają szczególną uwagę na awangardowość i nieszablonowość inicjatyw, które wnoszą o dofinansowanie. Prowadzący seminarium poinformował, że obecnie trwają konsultacje nad budżetem Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na kolejne lata. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży zostało zaproszone do włączenia się w pracę nad ostatecznym projektem przyznawania funduszy dla organizacji pozarządowych.

Poseł Daniel Milewski odpowiadał na pytanie: Jakich organizacji młodzieżowych potrzebuje dziś Polska? Prelegent zaznaczył, że niewątpliwie KSM jest częścią Kościoła. To jest podstawa działalności Stowarzyszenia, a Polska niezwykle silnie potrzebuje organizacji katolickich. Poseł zaznaczył, że kraj w którym żyjemy będzie miał taki kształt jaki my mu nadamy albo zrobią to za nas inni. Służyć Polsce to nie zamykać się na nią i  na sprawy życia publicznego. Jesteśmy w wieku, w którym poprzez dawanie świadectwa swojego światopoglądu i przywiązania do wiary możemy budować lokalną społeczność – podsumował poseł Daniel Milewski.

Trzecią część seminarium poprowadził ks. Emil Parafiniuk. W swoim wykładzie przedstawił projekt organizacji młodzieżowej jakiej potrzebuje Kościół Katolicki. Wśród najważniejszych cech organizacji  kościelnych prelegent wymienił m.in. to że: organizacja ma być wierna prawdzie; powinna być uczniowska –  tak jak Jezus nauczał apostołów, tak i my mamy wybierać liderów i uczyć ich do dalszej służby; ma być płonąca – w organizacji jest ogień Ducha Świętego a co z tym idzie ludzi, którzy płoną Bożym światłem, w organizacji członkowie muszą czuć się traktowani sprawiedliwie i uczciwie a ludzie patrząc na nasze działania muszą widzieć, że to grupa żyjących Bogiem.

Seminarium odbyło się 22 lutego w Porszewicach k. Łodzi

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa
NIP 6761736597, REGON 040089233

Konto bankowe: Santander Bank Polska S.A.
76 1090 1030 0000 0001 0986 8503

Adres do korespondencji: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
ul. Krasickiego 16 05-070 Sulejówek

Biuro czynne: pn. – pt.: 9:00 – 15:00

Skontaktuj się z nami!