Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży godło logo

World Cafe jako narzędzie wymiany pomysłów

Za nami Ogólnopolska Sesja Zarządów Diecezjalnych w Porszewicach. Jej uczestnicy wzięli udział w warsztatach, które poprowadził dr Jerzy Kołodziej, specjalista od m.in. budowania odpowiedzialnego i zaangażowanego zespołu. Przedstawiciele diecezji szukali odpowiedzi na pytania strategicznie ważne dla rozwoju stowarzyszenia, dzieląc się przy tym swoim doświadczeniem.

Każdy wyjazd na „krajówkę” jest dla mnie ogromnym źródłem inspiracji i motywacji do dalszego działania. Możliwość przeprowadzenia zajęć w grupach pozwala na lepszą  integrację  KSM-owiczów z całej Polski. Rozmowy w mniejszych zespołach są świetnym polem do wzajemnej wymiany doświadczeń i pomysłów. Zajęcia warsztatowe pokazały mi, że wspólnymi siłami możemy rozwiązać problem, który dotyczy nas wszystkich, choć nikt z nas osobno nie zna konkretnej recepty – podkreśla Hanna Pierzchalska, prezes Zarządu KSM Diecezji Toruńskiej.

Uczestnicy niedzielnego spotkania pracowali metodą World Cafe, która stanowi narzędzie do uporządkowanej wymiany pomysłów i informacji. Technika ta zakłada, że zgromadzeni mają w sobie wystarczająco dużo wiedzy i doświadczenia, by znaleźć rozwiązania na najbardziej nurtujące i z pozoru najtrudniejsze kwestie. Warunkiem do wydobycia tego potencjału jest stworzenie odpowiedniej atmosfery (kawiarnianej, nieformalnej, z możliwością spotkania się przy stole) i osiągnięcie skupienia. Uczestnicy pracują w kilkuosobowych zespołach, przy danym stoliku dyskutuje się tylko na jeden temat, podając maksymalną liczbę pomysłów, ale bardzo konkretnych. Jedna z osób przyjmuje funkcję sekretarza i notuje wypracowane wnioski. Po 20 minutach każda osoba przechodzi do innego stolika, jedynie sekretarz pozostaje na swoim miejscu i referuje nowym członkom efekty pracy poprzedników. Po kilku takich turach sekretarze przygotowują kilkuminutowe podsumowanie (także zapisując je na planszach) i prezentuje wszystkim zebranym.

Reprezentanci stowarzyszeń diecezjalnych szukali odpowiedzi na sześć kluczowych pytań. Dlaczego było to takie ważne? Instruktorzy KSM zaznaczyli, że znalezienie rozwiązań w tych konkretnych obszarach pozwoli nam na usprawnienie funkcjonowania KSM zarówno na szczeblu ogólnopolskim, jak i na diecezjalnym i parafialnym, pozwoli rozwijać potencjał naszych członków, zapraszać do naszej wspólnoty innych. Oto zagadnienia, które zostały poruszone:

  • W jaki sposób tworzyć nowe oddziały i koła?
  • W jaki sposób pozyskiwać członków do oddziałów?
  • W jaki sposób utrzymywać wysoki poziom zaangażowania członków oddziału?
  • Jak wprowadzać nowych członków do zespołu?
  • Jak skutecznie przekazywać praktyczną wiedzę?
  • Jak koordynować pracę zespołu?

Prowadzący – dr Jerzy Kołodziej zaznaczył, że być może tematy wydają się trudne do opracowania, ale to tylko pozory. Dodał, że nie on przekaże uczestnikom gotowe odpowiedzi, bo jest to zbędne. Okazało się, że odpowiedzi były na sali, w głowach uczestników.

Sekretarze każdego z zespołów nie odpoczywali. Wszyscy członkowie wykazywali się dużą kreatywnością, a rozwiązania rodziły się z opowiadania sytuacji, jakich doświadczają w swoich środowiskach na co dzień. Budującym okazał się fakt, że dany problem nie dotyczy nas samych, zmagają się z nim też inne diecezje, niektórzy znali już rozwiązania, którymi inni się zainspirowali. Uczestnicy warsztatu zwracali dużą uwagę na rolę otwartości we wspólnocie, budowania relacji, przekazywania odpowiedzialności na młodszych członków (po uprzednim dobrym przygotowaniu). Wskazywali na dużą rolę lidera, ale i przekazywanie przez niego wiedzy i dbanie o rozwój potencjalnych następców.

W ramach spotkania wypracowano bardzo konkretne wskazówki „w pigułce”, które z pewnością pomogą nie tylko w osobistej pracy nad sobą, ale przede wszystkim we wspólnocie. Po wysłuchaniu prezentacji podsumowujących nasuwał się wniosek, że KSM jest przestrzenią, w której młodzi formują się na dojrzałych chrześcijan i obywateli, którzy mają wiele pomysłów na kształtowanie swojego otoczenia.

Warsztat był bardzo inspirujący. Zmiana zespołów oraz zadanych pytań skłaniała do głębszego przemyślenia tematów i szukania nowych odpowiedzi. Przy okazji próby rozwiązania postawionych problemów było wiele okazji do poznania różnych działań podejmowanych przez konkretne diecezje w omawianym zakresie – podsumowuje spotkanie Grzegorz Opioła, prezes Zarządu KSM Diecezji Tarnowskiej.

Warsztaty odbyły się w ramach projektu Młodzi 4.0 Inkubator Organizacji Młodzieżowych, który ma na celu szeroko pojęte wsparcie młodych i motywowanie do postawy zaangażowania społecznego. Będzie on prowadzony przez 2 lata w czterech głównych przestrzeniach: platforma młodych, szkolenia młodych, młodzi w mediach, projekty młodych i finansowanie działań.

Kamila Ciupińska

Instruktor KSM

Prezes Zarządu KSM archidiecezji krakowskiej

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa
NIP 6761736597, REGON 040089233

Konto bankowe: Santander Bank Polska S.A.
76 1090 1030 0000 0001 0986 8503

Adres do korespondencji: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
ul. Krasickiego 16 05-070 Sulejówek

Biuro czynne: pn. – pt.: 9:00 – 15:00

Skontaktuj się z nami!