Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży godło logo

Słowo od Druha Przewodniczącego na maj

Drogie Druhowieństwo,
Pierwsze dni maja są dla nas KSM-owiczów niezwykle ważne. Majówka rozpoczęła się od 15. rocznicy przystąpienia przez Polskę do Unii Europejskiej.

Faktem jest, że Polska leży w samym sercu geograficznej Europy. Uczyńmy faktem również to, że Polska jako duchowe serce Europy krzewi prawdę Jezusa Chrystusa.

Dziś nie wystarczy już przypominać o chrześcijańskich korzeniach Europy. Należy na nowo ewangelizować nasz kontynent. By określać się mianem Europejczyka trzeba najpierw przez cnotę, naukę i pracę być dobrym Polakiem. Kształtując siebie, zmieniamy oblicze Polski, a przez to wyraz całej Europy.

Zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego i tu apeluję do pełnoletnich KSM-owiczów. Tak jak bierzecie odpowiedzialność za sprawy Polski, weźcie również odpowiedzialność za losy Europy. Wybierzcie mądrze tych, którzy kochają Boga i służą drugiemu człowiekowi.

Młodsi Druhowie, zapraszam byście odrobili lekcję historii. Czy wiecie co symbolizują gwiazdy na fladze Unii Europejskiej? Kto skomponował muzykę do hymnu UE? Ile państw należy do Europejskiej Wspólnoty? A kogo zaliczamy do Ojców założycieli? Świadomość, czym żyje Europa i wiedza o jej losach, to fundament, by o niej rozmawiać i ją współtworzyć.

Drugi maja to Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Flaga wisząca w oknie domu to piękny i prosty gest patriotyzmu. Naszym zadaniem jest troska o to, aby każdy dom KSM-owicza był przyozdobiony flagą. Pokazujmy, że kochamy biało-czerwone barwy. Niech powiewająca flaga przypomina nam, że pomimo sąsiedzkich zwad, trudności codziennego życia, tysiąca dzielących nas spraw jest ta jedna rzecz, która nas łączy – jesteśmy Polakami.

Drugi maja to także Dzień Polonii i Polaków za Granicą. KSM przez współtworzenie Kongresu Młodzieży Polonijnej i organizację akcji „Polak z sercem!” w szczególny sposób otworzył się na relacje i pomoc naszym rodakom w różnych częściach świata. Nie gaśmy tego ducha, ale jeszcze bardziej służąc zaangażujmy się w te dzieła.

Witaj dniu trzeciego maja, który wolność nam zwiastujesz. Pierzchła już ciemiężców zgraja. Polsko, dzisiaj tryumfujesz! Witaj maj, trzeci maj, u Polaków błogi raj.

Konstytucja Trzeciego Maja była bogata w rozwiązania, przełomowa, wydawało się, że będzie dobrą strażniczką wolności. Niestety historia potoczyła się inaczej. Dziś prócz wspominania, należy nam się zastanowić nad tym cennym darem jakim jest dla nas wolność. Pomocą niech będą dla nas słowa św. Jana Pawła II:

W naszych czasach nieraz błędnie się mniema, że wolność sama jest dla siebie celem, że człowiek jest wolny, kiedy jej używa w jakikolwiek sposób, że do tego należy dążyć w życiu jednostek i społeczeństw. Tymczasem wolność jest wielkim dobrem wówczas, kiedy umiemy świadomie jej używać dla tego wszystkiego, co jest prawdziwym dobrem. Chrystus uczy nas, że najwspanialszym wypełnieniem wolności jest miłość, która urzeczywistnia się w oddaniu i służbie. Do takiej to właśnie „wolności wyswobodził nas Chrystus” (Ga 5, 1; por. 5, 13) i stale wyzwala.

Pięknego miesiąca! Niech udział w nabożeństwach majowych będzie dla nas miejscem formacji w szkole Maryi.

Z KSM-owskim „Gotów!”
Druh Patryk

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa
NIP 6761736597, REGON 040089233

Konto bankowe: Santander Bank Polska S.A.
76 1090 1030 0000 0001 0986 8503

Adres do korespondencji: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
ul. Krasickiego 16 05-070 Sulejówek

Biuro czynne: pn. – pt.: 9:00 – 15:00

Skontaktuj się z nami!