Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży godło logo

Trzeci transport darów w ramach akcji „Polak z sercem!”

Polak z sercem! Białoruś

W dniach 25-27 marca po raz trzeci wyjechaliśmy za wschodnią granicę w ramach akcji „Polak z sercem”. Tym razem krajem docelowym była Białoruś.

W Białymstoku nasza piątka – Patryk, Teresa, Maciej, Paweł i ks. Andrzej – spotkała się w biurze Stowarzyszenia Pomocy „Rubież”, które pomogło nam w transporcie do Grodna. Tam spotkaliśmy się z ks. Romanem Raczko, dyrektorem Caritas w Grodnie. Wstępnie omówiliśmy potrzeby Polaków na terenie diecezji i umówiliśmy się na spotkanie następnego dnia.

We wtorek zjawiliśmy się w biurze Caritas, gdzie spotkaliśmy się z biskupem grodzieńskim Aleksandrem Kaszkiewiczem, Marszałek Senatu panią Marią Koc oraz ks. Romanem. Rozmawialiśmy ponownie o sytuacji Polaków na Białorusi, ich potrzebach i sposobach pomocy. Po spotkaniu przeszliśmy na plac budowy Muzeum Diecezji Grodzieńskiej. Następnie odwiedziliśmy muzeum Elizy Orzeszkowej. Kolejnym punktem dnia był wyjazd do miejscowości Sopoćkinie, gdzie w odpowiedzi na obserwację potrzeb regionu powstaje Dom Seniora. Po obiedzie przygotowanym przez Caritas zostawiliśmy przywiezioną żywność, a także przygotowaliśmy dwie paczki żywnościowe, które mieliśmy podarować rodzinom, do których planowaliśmy się wybrać następnego dnia. Później uczestniczyliśmy we Mszy św. w grodzieńskiej kaplicy seminaryjnej. Ostatnim wydarzeniem dnia była wspólna kolacja, po której pożegnaliśmy się z Panią Marszałek, która następnego dnia wcześnie rano musiała wracać do Polski.

Środa była dniem wyjazdów – wyjazdu poza Grodno do ubogich rodzin, podopiecznych Caritas, i wyjazdu do Polski. Najpierw spotkaliśmy się ze starszą matką i jej niepełnosprawnym synem, którzy za niecałe 300 rubli białoruskich (mniej niż 600 zł) muszą się utrzymać w opustoszałej wiosce, korzystając z pomocy sąsiadów i wsparcia Caritas. Następnie odwiedziliśmy starszą kobietą również mieszkającą z synem w bardzo trudnych warunkach lokalowych z dala od miasta. Te dwie wizyty pokazały nam, z jakimi problemami borykają się tamtejsi mieszkańcy i jak bardzo potrzebna jest pomoc. Nabraliśmy jeszcze głębszego przekonania co do sensu akcji „Polak z sercem”. Efektem tego były konkretne ustalenia między KSM-em a ks. Romanem, by w kolejnej edycji akcji jak najlepiej pomóc potrzebującym na Wschodzie.

Za radą ks. Romana wróciliśmy do Polski, przejeżdżając przez Litwę. Przystankiem na trasie była miejscowość Studzieniczna k. Augustowa, gdzie celebrowaliśmy Mszę św. i nawiedziliśmy Sanktuarium Matki Bożej.

Akcja „Polak z sercem” będzie kontynuowana, jeszcze o niej usłyszycie.

Paweł Woźniak
Prezes Oddziału KSM Diecezji Siedleckiej
przy parafii pw. Niepokalanego Poczęcia w Siedlcach

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa
NIP 6761736597, REGON 040089233

Konto bankowe: Santander Bank Polska S.A.
76 1090 1030 0000 0001 0986 8503

Adres do korespondencji: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
ul. Krasickiego 16 05-070 Sulejówek

Biuro czynne: pn. – pt.: 9:00 – 15:00

Skontaktuj się z nami!