Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży godło logo

Terminy szkoleń liderskich „Lider Środowiska Młodzieży”

Zapraszamy do udziału w szkoleniach Liderów Środowiska Młodzieży!

W latach 2018-2020 odbywa się 10 edycji szkoleń, mających na celu wzmocnienie mechanizmów służących ochronie przyrody poprzez tworzenie zorganizowanego środowiska młodych. Uczestnicy szkoleń liderskich są wyposażani w warsztat z zakresu przywództwa, organizacji życia społecznego w oparciu o wszystkie sfery życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Program szkoleń liderskich

 • Rola Lidera w upowszechnianiu wiedzy i informacji nt. ochrony środowiska
 • Komunikacja interpersonalna w procesie formułowania pozytywnego przekazu projektów społecznych i ekologicznych
 • Doskonały Plan – „Planowanie” strategii społecznej w kontekście podniesienia świadomości ekologicznej i aktywizacji działań na rzecz zrównoważonego rozwoju na przykładzie Puszczy Białowieskiej
 • Zarządzanie zmianą, czyli wdrażanie strategii projektów społecznych i ekologicznych
 • Przewodzenie i motywowanie zespołów projektowych w procesie realizacji celów społecznych i ekologicznych
 • Super Lider – czyli jakość i efektywność pracy podczas realizacji inicjatyw społeczno-ekologicznych
 • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne w relacjach społecznych
 • Ochrona przyrody
 • Zarządzanie środowiskiem
 • Edukacja ekologiczna
 • Zrównoważony rozwój

Terminy zjazdów szkoleniowych Liderów Środowiska Młodzieży

Zaplanowane jest przeszkolenie 200 osób w skali Polski w 10 regionach. Każda grupa weźmie udział w 3 zjazdach po trzy dni:

1. Diecezja Ełcka, Diecezja Drohiczyńska, Archidiecezja Białostocka, Diecezja Łomżyńska, Diecezja Siedlecka

 • 7-9 grudnia 2018
 • 8-10 lutego 2019
 • 15-17 marca 2019

2. Diecezja Płocka, Archidiecezja Warszawska, Diecezja Warszawsko-Praska, Diecezja Łowicka, Diecezja Radomska

 • 8-10 marca 2019
 • 26-28 kwietnia 2019
 • 17-19 maja 2019

3. Archidiecezja Lubelska, Diecezja Sandomierska, Diecezja Zamojsko-Lubaczowska, Archidiecezja Przemyska, Diecezja Rzeszowska

 • 22-24 marca 2019
 • 17-19 maja 2019
 • 14-16 czerwca 2019

4. Archidiecezja Krakowska, Diecezja Bielsko-Żywiecka, Diecezja Tarnowska

 • 1-3 lutego 2019
 • 1-3 marca 2019
 • 5-7 kwietnia 2019

5. Archidiecezja Częstochowska, Diecezja Kielecka, Archidiecezja Łódzka, Diecezja Sosnowiecka, Archidiecezja Katowicka

 • 7-9 czerwca 2019
 • 6-8 września 2019
 • 4-6 października 2019

6. Archidiecezja Wrocławska, Diecezja Legnicka, Diecezja Świdnicka, Diecezja Opolska, Diecezja Gliwicka

 • 7-9 czerwca 2019
 • 30 sierpnia – 1 września 2019
 • 11-13 października 2019

7. Archidiecezja Poznańska, Archidiecezja Gnieźnieńska, Diecezja Kaliska, Diecezja Włocławska

 • 13-15 września 2019
 • 18-20 października 2019
 • 15-17 listopada 2019

8. Archidiecezja Gdańska, Diecezja Pelplińska, Diecezja Bydgoska, Diecezja Toruńska, Diecezja Elbląska, Archidiecezja Warmińska

 • 6-8 grudnia 2019
 • 10-12 stycznia 2020
 • 7-9 lutego 2020

9. Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska, Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska, Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska

 • 13-15 grudnia 2019
 • 17-19 stycznia 2020
 • 28 lutego – 1 marca 2020

10. Instruktorzy

 • 14-16 grudnia 2018
 • 18-20 stycznia 2019
 • 1-3 marca 2019

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa
NIP 6761736597, REGON 040089233

Konto bankowe: Santander Bank Polska S.A.
76 1090 1030 0000 0001 0986 8503

Adres do korespondencji: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
ul. Krasickiego 16 05-070 Sulejówek

Biuro czynne: pn. – pt.: 9:00 – 15:00

Skontaktuj się z nami!