Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży godło logo

Ogólnopolski Lider Środowiska Młodzieży – Instruktorzy – Trzeci zjazd

Lider Środowiska Młodzieży

Budujemy mosty! Każdy lider wie, że czynnością kluczową dla każdego zespołu jest budowanie. Budowanie relacji międzyludzkich, a w efekcie zgranego teamu do zadań specjalnych, czyli między innymi do dużych projektów społeczno-ekologicznych. Tajniki pracy projektowej zgłębiali podczas weekendu 22-24 lutego w Warszawie przyszli ogólnopolscy Liderzy Środowiska Młodzieży.

Był to już trzeci, zarazem ostatni zjazd szkoleniowy, celem którego stało się m.in. poznanie strategii zarządzania projektami. Dowiadywaliśmy się w jaki sposób skutecznie przewodzić zespołom projektowym i je motywować, by podejmowane działania przebiegały sprawnie, harmonijnie oraz przynosiły pożądane efekty. Dużym wyzwaniem okazało się ćwiczenie warsztatowe, polegające na realizacji projektu budowy mostu. Zadanie to uświadomiło nam, jak ważna jest rola kierownika zespołu oraz przejrzyste delegowanie zadań, szacowanie czasu, zarządzanie zmianami i sytuacjami kryzysowymi, a także o co należy zadbać na poszczególnych etapach projektu.

Lider Środowiska Młodzieży
fot. W. Pietraszko

Już od pierwszego szkolenia przyszli liderzy zwracają uwagę na konieczność odrabiania prac domowych, jako gwarancji sukcesu. Przygotowali zatem powierzone im zadanie – prezentację opracowującą wybrane zagadnienie z zakresu ekologii i zrównoważonego rozwoju. Poruszyliśmy tematy, które są nam bliskie oraz konieczne do poddania pod dyskusję, by żyć bardziej świadomie i chronić naszą planetę, czyli m.in. problem marnowania żywności, ocieplenia klimatu, nadużywania tworzyw sztucznych, postaw wobec powierzonych nam dóbr, korzystania z zasobów naturalnych. Prelegenci zaznaczyli też konieczność szerzenia nauczania Kościoła wobec ekologii w swoich wspólnotach, co wiąże się z istotną rolą lidera w upowszechnianiu wiedzy i informacji na temat ochrony środowiska.

Lider Środowiska Młodzieży
fot. W. Pietraszko

Uczestnicy zakończyli cykl szkoleń w ramach projektu Kształtuj Środowisko Młodzieży z większą świadomością siebie oraz swojej roli w kształtowaniu otoczenia. Podczas szkoleń, oprócz zdobycia bardzo konkretnej wiedzy, nauczyłam się, że to relacje są kluczowe. Relacja ja – Bóg, ja – drugi człowiek, ja – otaczający mnie świat. Żeby osiągnąć jakikolwiek cel, muszę je pielęgnować. Nie mogę mówić o ochronie środowiska innym, zanim nie odpowiem sobie na pytanie czym właściwie ono jest dla mnie, dlaczego mam o nie dbać. W momencie kiedy zrozumiałam, że ,,bycie eko” to nie moda, a troska o mój dom, dom który wybudował i urządził mój najlepszy Ojciec, dbanie o środowisko jest czymś zupełnie naturalnym. Chcę dzielić się tym doświadczeniem z innymi! – podkreśla Emilia Sobieska.

Lider Środowiska Młodzieży
fot. W. Pietraszko

Weekendowe spotkanie było także okazją do podjęcia tematu zaangażowania oraz odpowiedzialności wszystkich członków zespołu we wspólne dzieła. Prowadzący szkolenia – pan dr Jerzy Kołodziej – wyposażył nas w zestaw konkretnych metod, dzięki którym będziemy mogli budować naszą organizację świadomie, na wszystkich szczeblach. Z pewnością wykorzystamy tę wiedzę do rozwijania i umacniania środowisk, w których działamy.

Lider Środowiska Młodzieży
fot. W. Pietraszko

Każdy z nas – nowych Liderów Środowiska Młodzieży – może powiedzieć, że szkolenia te w znaczny sposób przyczyniły się do wzrostu naszej świadomości w wielu dziedzinach życia społecznego. Zdobyte umiejętności będziemy z pełną gotowością wykorzystywać do rozwijania swoich środowisk, kształtowania ich w duchu odpowiedzialności ekologicznej. Zjazdy szkoleniowe, wspólne dyskusje, wymiana poglądów przyniosły wartość dodaną – wytworzyły między nami wspólnotę, dzięki której czujemy się umocnieni do pełnienia służby na rzecz Kościoła i Ojczyzny. Z warsztatów wyjeżdżamy z konkretną wiedzą, wskazówkami do wprowadzania ich w naszej codzienności, a przede wszystkim poczuciem misji lidera, który otrzymał wiele, więc w duchu wdzięczności chce i pragnie dzielić się tym dobrem w jak najszerszym wymiarze.

Kamila Ciupińska
Prezes Zarządu KSM Archidiecezji Krakowskiej

Więcej o projekcie „Środowisko Młodzieży” na stronie www.srodowiskomlodziezy.pl.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa
NIP 6761736597, REGON 040089233

Konto bankowe: Santander Bank Polska S.A.
76 1090 1030 0000 0001 0986 8503

Adres do korespondencji: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
ul. Krasickiego 16 05-070 Sulejówek

Biuro czynne: pn. – pt.: 9:00 – 15:00

Skontaktuj się z nami!