Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży godło logo

Rekolekcje Asystentów Diecezjalnych KSM z abp Rysiem i bp Solarczykiem

Asystenci diecezjalni KSMu w Polsce, w dniach 26-29 listopada br. (2018) odprawili swoje doroczne rekolekcje kapłańskie w Ośrodku „Ognisko Miłości” w Olszy na terenie archidiecezji łódzkiej.

Metropolita Gospodarz, Abp Grzegorz Ryś prowadził duszpasterzy młodzieży szlakami wytyczonymi przez Słowo Boże podarowane przez Kościół w tym okresie liturgicznym. Eschatologiczny wymiar tematów czytań mszalnych tych dni był wyraźnym impulsem do rachunku sumienia i podjęcia trudu drogi nawrócenia w wymiarze osobistym i duszpasterskim, do czego stale zachęca kapłanów papież Franciszek.

Życie w czystości poprzez radykalizm odpowiedzi na zaproszenie Jezusa, czego wyrazem jest celibat, może stać się w życiu kapłana wewnętrzną siłą prawdy, przyciągającą młodych do Chrystusa i Kościoła. Odwaga oddania siebie bez reszty Chrystusowi, tak jak On siebie całego złożył w ofierze, to czytelny znak, nie tracący swej autentycznej mocy Ducha, który prowadzi zawsze uczniów Jezusa z Jego orędziem miłosierdzia do każdego człowieka.

W nawiązaniu do doświadczeń przeżytych na tegorocznym rzymskim Synodzie, poświęconemu młodzieży, w oparciu o ewangeliczną scenę towarzyszenia Jezusa uciekającym z Jerozolimy do Emaus, Abp Ryś mówił o potrzebie towarzyszenia młodym na ścieżkach życia, które często prowadzą ich na manowce. Cierpliwe towarzyszenie, wsłuchiwanie się w głos młodych, często zagubionych i błądzących, spojrzenie pełne miłości pozbawione jakiegokolwiek osądu, to cechy kapłana, za którym tęskni współczesny młody człowiek.

O swoich duszpasterskich doświadczeniach, które są próbą wspierania całych rodzin na drodze wzrastania w miłości i w wierze dzielił się z asystentami KSMu także ich przedstawiciel w Polskim Episkopacie biskup Marek Solarczyk – aktywny do tej pory nauczyciel religii, katecheta w jednej z warszawskich szkół.

Szczere, braterskie rozmowy kapłanów z różnych zakątków Polski, pod przewodnictwem asystenta generalnego ks. dra Andrzeja Lubowickiego, a także spotkanie z Patrykiem Czechem przewodniczącym prezydium krajowej rady KSMu były doświadczeniem ognia miłości Bożego Ducha, którego obecność wyczuwalna była poprzez otwartość i jedność w całym bogactwie różnorodności osobowości uczestników rekolekcji.

Pokrzepieni słowem rektora łódzkiego seminarium duchownego ks. dra Sławomira Sosnowskiego będącego jednocześnie ojcem wspólnoty, która gościła rekolektantów, asystenci pełni nadziei wyruszyli do dzieła głoszenia Chrystusa Młodym całej Polski.

Ks. Michał Anderko – Asystent Diecezjalny KSM Archidiecezji Katowickiej

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa
NIP 6761736597, REGON 040089233

Konto bankowe: Santander Bank Polska S.A.
76 1090 1030 0000 0001 0986 8503

Adres do korespondencji: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
ul. Krasickiego 16 05-070 Sulejówek

Biuro czynne: pn. – pt.: 9:00 – 15:00

Skontaktuj się z nami!