Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży godło logo

Konferencja prasowa – „Środowisko Młodzieży”

Wystartowaliśmy! Wczoraj w Centrum Prasowym Katolickiej Agencji Informacyjnej odbyła się konferencja prasowa inaugurująca nasz projekt „Środowisko Młodzieży”, będący projektem aktywnej edukacji ekologicznej zgodnej ze społeczną nauką kościoła, finansowanym ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży objęło patronat nad projektem.

Jak powiedziała podczas konferencji prasowej Teresa Moskal, Pani prezes naszej Fundacji dla Młodzieży, młodzi ludzie nie zawsze mają możliwość głębszego zainteresowania się kwestią ekologii. W szkołach zamiast wskazywania praktycznych przykładów dbania o środowisko bardziej kładzie się nacisk na nauczanie teoretyczne. Wrażliwi na tę kwestię młodzi nie mają też narzędzi wpływania na tych, od których rzeczywiście zależy wdrażanie konkretnych projektów i prawodawstwa, czyli na władze centralne czy samorządowe.

Rozwiązaniem tego problemu jest właśnie to, co proponuje nasz projekt: kształtowanie w młodych ludziach umiejętności liderskich, aby stali się lokalnymi liderami ekologii. Jak chcemy tego dokonać?

Poprzez kilka różnorodnych działań projektowych:

  1. Seminaria Środowiska Młodych – wykłady tematyczne oraz forum wymiany doświadczeń dla przedstawicieli poszczególnych diecezji w Polsce, służące wypracowaniu metod tworzenia środowiska młodzieżowego, zorganizowanego w strukturach młodzieżowych grup, w których może zaistnieć edukacja społeczna w oparciu o tematykę ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.
  2. Szkolenia liderskie „Lider Środowiska Młodych” – 10 edycji szkoleń, mających na celu wzmocnienie mechanizmów służących ochronie przyrody poprzez tworzenie zorganizowanego środowiska młodych. Zaplanowane jest przeszkolenie 200 osób w skali Polski w 10 regionach. Uczestnicy szkoleń liderskich zostaną wyposażeni w warsztat z zakresu przywództwa, organizacji życia społecznego w oparciu o wszystkie sfery życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Każda grupa weźmie udział w 3 zjazdach po trzy dni.
  3. Eventy „Młodzi_Dobra” – 5 wydarzeń w różnych regionach Polski, w czasie których będzie działał nasz punkt informacyjno-promocyjny, a podczas eventów można będzie wziąć udział w warsztatach ekologicznych, grach edukacyjnych i „atrakcjach” ekologicznych, które budują w młodych ludziach potrzebę i świadomość tworzenia dobra poprzez działania ekologiczne.
  4. Konferencja podsumowująca „Polska środowiskiem młodych” – dwudniowa konferencja adresowana jest do liderów środowisk młodzieżowych, przedstawicieli organizacji
    pozarządowych, ekspertów, naukowców, przedstawicieli samorządów i społeczności lokalnych, organizacji ekologicznych, przedsiębiorców, polityków, decydentów wszystkich
    szczebli.

Wisienką na torcie będzie Aplikacja Dobra na urządzenia mobilne, której premiera nastąpi na początku 2019 roku. Aplikacja będzie przede wszystkim narzędziem do komunikowania się między osobami tworzącymi środowisko młodych, aby prowadzić projekty ekologiczne i edukować się. Będzie ona nie tylko szerzyć wiedzę o ochronie środowiska, ale także przybliżać użytkownikom obszary chronione, w pobliżu których się znajdują i zapraszać do zdrowej rywalizacji w ramach wyzwań, których zakończenie będzie nagradzane poprzez system zbierania punktów. Wyzwania będą dotyczyć m.in. odwiedzenia konkretnych miejsc związanych z ochroną środowiska, rozwiązywania quizów, otwartych pytań, ciekawostek, przesyłania zdjęć i materiałów video, przeczytania publikacji tematycznych, odsłuchania audycji itp.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa
NIP 6761736597, REGON 040089233

Konto bankowe: Santander Bank Polska S.A.
76 1090 1030 0000 0001 0986 8503

Adres do korespondencji: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
ul. Krasickiego 16 05-070 Sulejówek

Biuro czynne: pn. – pt.: 9:00 – 15:00

Skontaktuj się z nami!