Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży godło logo

Młodzi nadzieją świata!

1320 uczestników indywidualnych w wieku szkolnym, 400 osób całymi rodzinami, 60 nowych trenerów ekologii i ochrony środowiska – te liczby nie pozostawiają wątpliwości, otworzyliśmy nowy rozdział w polskiej edukacji ekologicznej!

Zainspirowani „zieloną encykliką” papieża Franciszka pt. „Laudato Si” postanowiliśmy zająć się edukacją ekologiczną w duchu chrześcijańskim. Nasze działania skierowaliśmy do dzieci i młodzieży wiedząc, że – jak mówił Ojciec Święty Jan Paweł II – to właśnie młodzi ludzie są nadzieją świata i pokoleniem, które zawiera w sobie przyszłość. Również przyszłość w zakresie ochrony środowiska naturalnego przed postępującą degradacją. Na chwilę obecną jest to jedyna ekologiczna i chrześcijańska inicjatywa młodzieżowa w takiej formule.

Kim jesteśmy?

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej tworzą ludzie, którzy na co dzień obcują z piękną przyrodą Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego i całego tutejszego Obszaru Natura 2000. W działaniach ekologicznych wspiera ich swoim dofinansowaniem Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a patronatem m.in.: JE Biskup Marek Solarczyk Krajowy Duszpasterz Młodzieży, Minister Środowiska, Minister Edukacji Narodowej, Wojewoda Mazowiecki, Wojewoda Podlaski i inni.

Co robimy?

W ramach projektu Ogólnopolski Program Aktywnej Edukacji Ekologicznej Młodzi dla Środowiska organizują bezpłatne Terenowe Warsztaty Edukacji Ekologicznej i Terenowe Warsztaty Edukacji Ekologicznej na Rzekach dla osób indywidualnych w wieku 7-19 lat oraz Warsztaty dla rodzin mających dzieci w edukacji domowej i Kurs Trenerów Ekologii i Ochrony Środowiska. Uruchomili także jedyną w Polsce Zintegrowaną Platformę Cyfrowej Edukacji Ekologicznej: www.mlodzidlasrodowiska.pl – serwis internetowy, który już wkrótce będzie oferował wszystkim zarejestrowanym dostęp do multimedialnych materiałów szkoleniowych z zakresu ekologii, ale także staje się platformą społecznościową skupiającą młodych ludzi, którym los naszej błękitnej planety nie jest obojętny i którzy chcą o nią dbać w duchu chrześcijańskim.

Dodatkowe informacje

Ogólnopolski Program Aktywnej Edukacji – Młodzi Dla Środowiska realizowany jest przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej w okresie od 31.03.2017 r. do 31.12.2018 r.

Projekt obejmuje swoim zasięgiem edukacyjnym całą Polskę. Zaplanowane działania są realizowane na terenie najbliższych wnioskodawcy obszarów Natura 2000, tj. obszaru Puszczy Białej i Puszczy Białowieskiej. Obszarami realizacji są też: Dolina Dolnego Bugu, Ostoja Nadbużańska, Dolina Liwca, Ostoja Nadliwiecka, Dolina Kostrzynia, Nadbużański Park Krajobrazowy. Wybrane działania są realizowane na terenie województw: lubelskiego, mazowieckiego i podlaskiego.

Grupą docelową projektu jest ogół społeczeństwa. Bezpośrednimi uczestnikami projektu są przede wszystkim dzieci i młodzież szkolna w wieku 7-19 lat, w tym uczniowie objęci edukacją domową, oraz studenci, edukatorzy domowi, nauczyciele i wykładowcy akademiccy.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie mechanizmów służących ochronie przyrody oraz podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa. Celami szczegółowymi są:

  • upowszechnienie wiedzy i informacji nt. ochrony przyrody oraz obowiązków i praw obywateli w tym zakresie m.in. na obszarach Natura 2000 i innych obszarach chronionych,
  • wszechstronna edukacja ekologiczna i podniesienie poziomu świadomości ekologicznej oraz zmotywowanie uczestników projektu do podjęcia aktywnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju,
  • podniesienie świadomości społecznej na temat różnorodności biologicznej oraz edukacja w tej dziedzinie,
  • przekazanie niezbędnej wiedzy ekologicznej i aktywizacja uczestników projektu w obszarze budowania społeczeństwa obywatelskiego dla ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju,
  • propagowanie idei ekologii ducha i katolickiej nauki społecznej na temat ekologii.

Istotnym elementem projektu są wyjazdy warsztatowe dla dzieci i młodzieży (Terenowe Warsztaty Edukacji Ekologicznej, Terenowe Warsztaty Edukacji Ekologicznej na Rzekach) odbywające się w okresie od czerwca do września i w czasie ferii zimowych. Stanowią one atrakcyjną propozycję wakacyjną/feryjną z uwagi na ciekawy program, 7-dniowy czas trwania i całkowicie bezpłatny udział. W czasie całego pobytu odbywają się warsztaty ekologiczne, zajęcia z teambuildingu, wycieczki, spływy kajakowe, gry i zabawy integracyjne, wspinaczka w parku linowym.

Więcej o projekcie: http://mlodzidlasrodowiska.pl/4/dzialania

Kontakt dla mediów: Hanna Kowalska,
tel.: 669-04-04-83, e-mail: promocja@mlodzidlasrodowiska.pl

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa
NIP 6761736597, REGON 040089233

Konto bankowe: Santander Bank Polska S.A.
76 1090 1030 0000 0001 0986 8503

Adres do korespondencji: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
ul. Krasickiego 16 05-070 Sulejówek

Biuro czynne: pn. – pt.: 9:00 – 15:00

Skontaktuj się z nami!