Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży godło logo

Młodzi z misją na dzisiejsze czasy

W Ośrodku na Śnieżnicy w Beskidzie Wyspowym w dniach 16-22 lipca 2018 r. odbywa się Akademia Służby i Rozwoju Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży pod hasłem: „KSM-owskie DNA”.

Młodzi z całej Polski reprezentujący diecezjalne stowarzyszenia pod przewodnictwem Prezydium Krajowej Rady, na czele z druhem Patrykiem Czechem i ks. Andrzejem Lubowickim – Asystentem Generalnym KSM spotkali się, aby pracować nad kierunkami rozwoju. Rozwój zaczyna się w sercu, umyśle i bierze swój początek z duchowości. Tak jak w dwudziestoleciu międzywojennym, po odzyskaniu niepodległości Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży włączało się w ogólnopolską myśl odbudowy Państwa pod hasłem: „Budujmy Polskę Chrystusową” , tak współcześnie inspirując się ówczesnymi postawami młodzieży rozpoznaje potrzeby i na nie odpowiada. Służba Bogu i Ojczyźnie poprzez szerzenie wartości we wszystkich sferach życia – to zadanie na dzisiejsze czasy, a apostolstwo to misja KSM. Ewangelizacja i wychowywanie środowisk młodzieżowych jest dzisiaj potrzebne, o czym świadczy zwołany przez Ojca Świętego Franciszka Synod – pod hasłem: „Młodzież, wiara i rozeznanie powołania”.  Ks. Andrzej Lubowicki powiedział, że „istotą KSM jest służba na wzór Chrystusa i tylko jej realizacja może gwarantować rozwój Stowarzyszenia”. Przewodniczący druh Patryk Czech, zwrócił uwagę na możliwości, jakie daje ogólnopolska struktura organizacyjna Stowarzyszenia, które to działa pod zwierzchnim kierownictwem Konferencji Episkopatu Polski. KSM to narzędzie apostolskie dane przez Kościół dla młodzieży i może być skuteczne, jeśli będzie wykorzystane. W związku z tymi potrzebami młodzi uczestniczą w warsztatach wspierających wzrastanie poprzez: skuteczną pracę nad sobą, naukę rozmawiania z drugim człowiekiem i jak problem może stać się szansą rozwoju. Czas ten to przede wszystkim formacja duchowa poprzez codzienną Eucharystię i rozważanie Słowa Bożego. W trakcie warsztatów niejednokrotnie pojawiła się myśl, ze młodzież katolicka zrzeszona w KSM ma mieć misję na dzisiejsze czasy i że każda parafia, każda szkoła i uczelnia to jest przestrzeń na realizację tej misji.

Oprac.  Aleksandra Samula Sekretarz Prezydium KR KSM

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa
NIP 6761736597, REGON 040089233

Konto bankowe: Santander Bank Polska S.A.
76 1090 1030 0000 0001 0986 8503

Adres do korespondencji: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
ul. Krasickiego 16 05-070 Sulejówek

Biuro czynne: pn. – pt.: 9:00 – 15:00

Skontaktuj się z nami!