Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży godło logo

Do domu Ojca powrócił ks. prałat Antoni Sołtysik

Druhny, Druhowie, Księża Asystenci!

26 maja br. ok. godz. 21, po wspaniałej służbie Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie, do domu Ojca powrócił ks. prałat Antoni Sołtysik – Honorowy Generalny Asystent Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, inicjator reaktywacji Stowarzyszenia w Polsce.

Tego dnia Kościół wspominał św. Filipa Neri, przyjaciela i wychowawcę młodzieży, twórcę Oratorium. Jakie to wymowne, że właśnie w to wspomnienie odchodzi wspaniały duszpasterz młodych. Czytanie z Jutrzni, niech będzie dla nas zachętą do wiernej pamięci o zmarłym – „Pamiętajcie o swych przełożonych, którzy głosili wam słowo Boże, i rozpamiętując koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę!” Hbr 13, 7.

Wszystkie ideały, które niesie ze sobą Stowarzyszenie – cnota, nauka, praca, umiłowanie służby Bogu i Polsce są pewnego rodzaju testamentem zostawionym nam przez Ojca KSM w wolnej Ojczyźnie. Na nowo przylgnijmy do nich sercem!

Naszą zasadniczą powinnością w tych najbliższych dniach jest żarliwa modlitwa w intencji ks. Antoniego. Prośmy, aby za Jego piękne i dobre czyny oraz gorącą wiarę, miłosierny Chrystus pozwolił Mu odpocząć przy Boskim Sercu. Módlmy się także by w obliczu tak wielkiej straty Stowarzyszenie jeszcze bardziej się jednoczyło i dzięki powrotowi do historii i pięknych tradycji, których ks. Prałat był kultywatorem, stawało się silną organizacją.

Naszym obowiązkiem jest towarzyszenie ks. Antoniemu w ostatniej drodze ziemskiego pielgrzymowania. W dniu pogrzebu bądźmy wszyscy razem w Krakowie, zabierzmy sztandary, pokażmy swoją wdzięczność. W tym dniu również będzie przeprowadzona zbiórka na Hospicjum św. Łazarza w Krakowie. Niech wsparcie tego dzieła będzie symbolem miłości i pamięci, że dzięki ofiarnej pracy ks. prałata mamy wspólnotę, mamy Stowarzyszenie w którym możemy wzrastać, rozwijać się i uświęcać.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Mu wieczne spoczywanie!

Ojcze Antoni jesteśmy „Gotów!”

Z KSM-owskim „Gotów!”

Asystent Generalny KSM
Ks. dr Andrzej Lubowicki
Przewodniczący Prezydium
Patryk Czech

Uroczystości pogrzebowe śp. ks. prałata Antoniego Sołtysika odbędą się w kościele św. Mikołaja w Krakowie, ul. Kopernika 9. We wtorek (29 maja) o godz. 15.00 importa, w środę (30 maja) Msza Święta pogrzebowa o godz. 15.00.

„Modlę się o to, by KSM miał wpływ na losy Polski” – słowa wypowiedziane w rozmowie telefonicznej do Przewodniczącego PKR dn. 18 kwietnia, na dzień przed pójściem ks. Antoniego do szpitala.


Życiorys Księdza Prałata

Ks. prałat Antoni Sołtysik – Ojciec stowarzyszenia

Ks. Prałat Antoni Sołtysik urodził się 9 września 1933 r. w Stryszawie (powiat Sucha Beskidzka). W 1946 r. ukończył sześcioletnią  Szkołę Powszechną w Stryszawie zaś 7 klasę ukończył w Szkole Powszechnej w Suchej Beskidzkiej, a następnie 4 letnią Wyższą Szkołę Handlową w Suchej Beskidzkiej, w której 1951 zdał egzamin maturalny. Przez jeden rok uczęszczał do Niższego Seminarium Duchownego w Krakowie. W roku 1952 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1958 r.

Pierwszą parafią na której pracował jako wikariusz była Mszana Dolna następnie Nowy Targ par. Najświętszego Serca Pana Jezusa, Bielsko-Biała Leszczyny, Kęty.

W latach 1969-1975 był wikariuszem w parafii św. Mikołaja w Krakowie. W latach 1975-1981 pełnił funkcję proboszcza w parafii Kraków-Bieżanów. Od roku 1981 – proboszcz parafii św. Mikołaja w Krakowie.

W roku 1969 został powołany na Diecezjalnego Referenta Duszpasterstwa Młodzieży, pełnił tą funkcję do roku 2002.

Po przeniesieniu do Krakowa w 1969 roku Ks. Kardynał Karol Wojtyła mianowała Ks. Antoniego Sołtysika Diecezjalnym Referentem Duszpasterstwa Młodzieży.

Ks. Kardynał wśród różnych nurtów Duszpasterstwa Diecezjalnego szczególną troską obejmował młodzież. Z niepokojem zwracał uwagę na programy szkolne i działalność komunistyczną eliminującą Boga z życia młodych, podważającą autorytet Kościoła i umiłowanie Ojczyzny.

Stąd nominacja Ks. Antoniego referentem diecezjalnym, z zadaniem zorientowania się w dotychczas istniejących w niektórych parafiach formach duszpasterstwa młodzieży i organizowania nowych, zgodnych z duchem Soboru Watykańskiego II oraz  możliwościami i potrzebami archidiecezji krakowskiej. Inspiracja Ks. Kardynała znalazła konkretną formę w ruchu tzw. Grup Apostolskich, który, w ramach Duszpasterstwa Młodzieży, w roku 1973, zapoczątkował i w późniejszych latach rozwijał ks. Antoni Sołtysik wraz z zespołem współpracowników.

Ziarno Bożej prawdy, nadziei, mądrości na glebę młodych serc rzuciło Duszpasterstwo Młodzieży poprzez pismo młodzieżowe wydając miesięcznik pt. „List do Przyjaciół”.. To garstka „Bożych Szaleńców” z ks. Antonim Sołtysikiem podjęła się w roku 1975 redagowania jedynego wówczas katolickiego pisma młodzieżowego. Z jego łam uczyła się młodzież historii Ojczyzny, poznawała  ideały harcerstwa, zaznajamiała się z wartościami drogimi sercu każdego Polaka. Pismo przetrwało stan wojenny, uniknęło cenzury. Długo wychodziło w maszynopisie, potem na powielaczu. Redakcja spotykała się w siedzibie Duszpasterstwa Młodzieży.

Troska o piękno polskiej mowy, zainteresowanie religijną i narodową poezją, kształtowanie i odradzanie amatorskiego Teatru Religijnego, to kolejna karta Duszpasterstwa Młodzieży, które w roku 1977, w grudniu, przedstawiło Księdzu Kardynałowi propozycję powołania Instytutu Kultury Chrześcijańskiej Żywego Słowa im. Juliusza Osterwy łącznie z programem. Studium przygotowywało młodych do prowadzenia młodzieżowych zespołów teatralnych, artystycznych zespołów regionalnych itp. Urządzano przeglądy sztuki teatralnej, festiwale piosenki religijnej i muzyki młodzieżowej, konkursy poezji religijnej i patriotycznej.

Świadomość zagrożeń, źle pojętej wolności, relatywizmu etycznego ujawniły potrzebę objęcia opieką duszpasterską młodzież rozpoczynającą pracę zawodową. Tak powstały Dni Modlitwy i Refleksji Religijnej dla Młodzieży Pracującej. Przez wiele lat do Miętustwa, Bukowiny, Gliczarowa, Kasinki przyjeżdża młodzież, by napełnić swego ducha Bożą Miłością i jak sama młodzież mówi – z potrzeby serca.

Od  1990 – został mianowany przez Episkopat Polski Asystentem Generalnym Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Polsce.

Konferencja Episkopatu Polski wydała dn. 10 X1990 r. dekret powołujący do życia KSM jako organizację ogólnopolską, nadając jej osobowość prawną kościelną, a statut  zatwierdziła 30 IV 1993 r. KSM uzyskał także osobowość prawną cywilną rozporządzeniem Ministra – Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 30 VI 1993 r.

Ojciec św. Jan Paweł II oficjalnie zaakceptował istnienie KSM-u w przemówieniu wygłoszonym do biskupów polskich z okazji wizyty „Ad limina Apostolorum” 12 I 1993 r. Powiedział wówczas m.in. „Niezbędny środek formacji młodych stanowią organizacje i ruchy katolickie. Jest ich dzisiaj coraz więcej. Ze szczególnym zaś zadowoleniem powitałem Waszą – Drodzy Bracia – decyzję dotyczącą ponownego powołania do życia Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, które ma bogatą i piękną tradycję.”

Inicjatorem reaktywowania Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży był ks. Prałat Antoni Sołtysik, proboszcz parafii św. Mikołaja w Krakowie, diecezjalny duszpasterz młodzieży. Ks. Antoni, którego ojciec był KSM-owiczem, od początku swojej pracy kapłańskiej spotykał się na co dzień z dawnymi członkami Stowarzyszenia. W pracy duszpasterskiej w Mszanie Dolnej (gdzie proboszczem był ks. Mieczysław Noworyta – ostatni asystent KSMM), w Bieżanowie, Nowym Targu spotykał zaangażowanych parafian – KSM-owiczów. Zainspirował w ramach Komisji Episkopatu Polski d/s Duszpasterstwa Młodzieży, której był członkiem, ideę powołania do życia KSM-u. Ks. Bp Władysław Bobowski z Tarnowa, Przewodniczący Komisji wraz z sekretarzem ks. Zygmuntem Bochenkiem z Brzeska podjęli tę myśl.

We wrześniu 1990 roku zorganizowano w Świdrze k. Warszawy Ogólnopolskie Sympozjum Duszpasterstwa Młodzieży poświęcone m.in. Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży. Zadanie rozszerzania idei KSM-u podjęło także czasopismo „Wzrastanie”, Katolicki Miesięcznik dla Młodzieży. Od tego roku począwszy od diecezji na południu Polski (pierwszy oddział powstał w Skawinie w archdiec. krakowskiej), Stowarzyszenie rozszerzało swoją działalność coraz dalej.

 

Wypowiedź Ojca Świętego o działalności ks. Sołtysika

Skałka, 8 czerwca 1979 r., podczas Jego pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny:

„Ks. Antoni ma ogromną pasję młodzieżową, pasję do duszpasterstwa młodzieżowego, po prostu go ta pasja zjada – i otwiera się w kierunku wszystkich grup młodzieżowych. Wiele sposobów duszpasterzowania jest podobnych do ruchu oazowego, ale profil nieco odmienny. Znamienne jest np. wprowadzenie elementu patriotycznego, elementu kultury narodowej w Duszpasterstwo Młodzieży – Grup Apostolskich”.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa
NIP 6761736597, REGON 040089233

Konto bankowe: Santander Bank Polska S.A.
76 1090 1030 0000 0001 0986 8503

Adres do korespondencji: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
ul. Krasickiego 16 05-070 Sulejówek

Biuro czynne: pn. – pt.: 9:00 – 15:00

Skontaktuj się z nami!