Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży godło logo

I Sesja Metropolitalna Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

Aby móc dobrze funkcjonować i wychodzić naprzeciw wyzwaniom współczesnego świata, potrzebny jest dialog, który poprzez wymianę doświadczeń pomaga się rozwijać każdej wspólnocie. W myśl tej idei 21 kwietnia 2018 roku w Szczecinie odbyła się I Sesja Metropolitalna Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

Na spotkanie przybyli członkowie zarządów KSM Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej oraz Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, aby wspólnie porozmawiać o problemach z jakimi spotyka się KSM na zachodzie kraju, oraz o możliwościach jakie się przed nim kształtują.

Spotkanie rozpoczęło się od mszy świętej w kościele seminaryjnym, której przewodniczył JE Ks. Bp Henryk Wejman. Podczas homilii, poświęcił on szczególną uwagę sile jaką muszą w sobie znaleźć młodzi ludzie w dzisiejszych czasach, aby móc z odwagą, nie tylko rozpoznać, ale przede wszystkim zaakceptować i odpowiedzieć na powołanie do życia w służbie Bogu.

Po zakończonej eucharystii wszyscy uczestnicy spotkania udali się na obrady, które Biskup Henryk Wejman rozpoczął udzielając wszystkim obecnym błogosławieństwa. Dyskusja rozpoczęła się omówieniem przez Prezesów KSM oraz Księży Asystentów, sytuacji w poszczególnych diecezjach. Poruszone zostały problemy z jakimi się borykają, oraz przedstawione zostały różne inicjatywy oraz praktyki, których wdrożenie w poszczególnych oddziałach KSM, przynosiło wymierne korzyści. Bardzo szybko dało się zauważyć, że trudności z jakimi musi sobie radzić KSM na zachodzie, w każdej z diecezji są zbliżone, a dotyczą przede wszystkim ogólnej kondycji Kościoła w tej części Polski, oraz braku poczucia wspólnoty i odpowiedzialności za nią, wśród wielu członków stowarzyszenia. Jednakże narzędzia wykorzystywane przez poszczególne wspólnoty do walki z tymi problemami są zupełnie różne  i przynoszą bardzo zróżnicowane efekty. Tego typu dzielenie się doświadczeniem w pracy z młodzieżą z pewnością będzie niezwykle pomocne w tworzeniu inicjatyw w przyszłości.

Wymiana poglądów jest bardzo ważna, ale same słowa to za mało by tworzyć wspólnotę. Dlatego też końcowym postanowieniem I Sesji Metropolitalnej KSM jest położenie szczególnego nacisku na integrację połączoną z formacją, nie tylko na płaszczyźnie oddziałów czy diecezji, ale po raz pierwszy w obrębie całej metropolii. Najbliższą okazją do zaciśnięcia relacji pomiędzy członkami KSM na zachodzie Polski będzie, zorganizowany w przyszłym roku formacyjnym, turniej sportowy oraz szkolenie liderskie.

Sesją Metropolitalną KSM zainteresowały się również lokalne oraz ogólnopolskie media. Po zakończonym spotkaniu część uczestników została zaproszona na nagranie w radiu „Szczecin”,  podczas którego w rozmowie poruszana została kwestia nie tylko Sesji, ale także samego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

O swojej pamięci i uznaniu dla podjętej inicjatywy (gdyż warto zaznaczyć że Sesja Metropolitalna jest pierwszym tego typu spotkaniem w historii KSM) zapewniło również Prezydium Krajowej Rady KSM z Przewodniczącym Patrykiem Czechem oraz Asystentem Generalnym ks. dr Andrzejem Lubowieckim na czele.

I Sesja Metropolitalna za nami. Wnioski płynące z tego spotkania dla wszystkich uczestników z całą pewnością będą niezwykle pomocne i w przyszłości przyniosą dobre owoce. Jednym z postanowień tej sesji było, aby tego typu spotkanie organizować cyklicznie, co roku w innej diecezji. Dialog jest potrzebny, ale jeszcze ważniejsze są zdecydowane i śmiałe działania. Oby to spotkanie stało się motorem napędowym dla podstawowego zadania Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jakim jest wychowywanie dojrzałej młodzieży w duchu wartości chrześcijańskich i patriotycznych.

                                                                                                       Sekretarz KSM Diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej
                                                                                                                                    Jan Pietkiewicz

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa
NIP 6761736597, REGON 040089233

Konto bankowe: Santander Bank Polska S.A.
76 1090 1030 0000 0001 0986 8503

Adres do korespondencji: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
ul. Krasickiego 16 05-070 Sulejówek

Biuro czynne: pn. – pt.: 9:00 – 15:00

Skontaktuj się z nami!