Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży godło logo

Młodzież KSM-u zawierzyła się Matce Bożej!

Młodzi ludzie należący do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w dniu 24 lutego przyjechali licznie do Częstochowy i podczas Apelu Jasnogórskiego zawierzyli siebie, swoją organizację oraz swoje działania i inicjatywy Matce Bożej.

Według szacunków w Apelu Jasnogórskim, który był kulminacyjnym punktem zlotu wzięło udział ok.1.300 KSM-owiczów. Modlitwie przewodniczył bp Marek Solarczyk delegat KEP ds. Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

„Matko Boża, Maryjo, Mamo, dzisiaj w osobach młodych zrzeszonych w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży stają przed Tobą wszyscy młodzi naszej Ojczyzny, stają niosąc w sobie tę głęboką tęsknotę i pragnienie, aby w swoim życiu doświadczyć takiej miłości i takiej zgody na Boże dzieła od swoich bliskich, od rodziców, od wychowawców, duszpasterzy, jak Ty otaczałaś miłością swojego Syna. (…) Maryjo, przyjmij naszą szczerość, przyjmij każdego młodego, szczególnie teraz, kiedy przedstawiciele Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży chcą zawierzyć siebie i każdego młodego naszej Ojczyzny, i chcą potwierdzić, że są gotowi pójść drogami Boga, niosąc prawdę Boga, rozwijając świętość Boga”.

Akt zawierzenia został odczytany przez przedstawicieli młodych, a każdy jego element kończyło wezwanie: Dlatego dziś razem przed Tobą Wołamy: Gotów! Na które zgromadzona młodzież odpowiadała GOTÓW.

Tożsamość

Akt zawierzenia poprzedziła Msza święta pod przewodnictwem abp Wacława Depo i przedpremierowy pokaz filmu „Tożsamość 1918-2018”.

Wybory władz ogólnopolskich

Wcześniej – odbyły się wybory nowych władz Stowarzyszenia. W skład XIII kadencji Prezydium Krajowej Rady KSM weszli:

  • Przewodniczący – Patryk Czech (diec. rzeszowska),
  • Z-ca Przewodniczącego – Łukasz Fenisz (adiec. katowicka),
  • Z-ca Przewodniczącego – Mateusz Stefaniuk (diec. drohiczyńska),
  • Skarbnik – Piotr Antczak (adiec. poznańska),
  • Sekretarz – Aleksandra Samula (diec.pelplińska).
fot. M. Ciupał, D. Bernaś

80 lat temu

Wydarzenie miało znaczenie szczególne i nawiązywało historycznie do wydarzeń z 1938 roku, kiedy odbył się podobny Zlot Katolickiego Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej na Jasnej Górze. Wówczas na Jasna Górę przybyło około 150.000 młodych mężczyzn, co w ówczesnych czasach było imponująca ilością. Aktualnie KSM w Polsce zrzesza w 38 diecezjach ok. 15.000 młodych ludzi w wieku 14-30 lat, którym na nowo zostało powierzone zadanie by aktywnie włączyć się w życie swoich rodzin, parafii i diecezji wg zawołania „Przez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie – GOTÓW!”.

„Zawierzyliśmy swoje losy i misję KSM – Matce Bożej. Ona była gotowa, ona odpowiedziała Bogu tak! „Oto, ja służebnica Pańska niech mi się stanie według Twego słowa”. Zawierzenie KSM, jego członków ma nam dodać odwagi, ma nas otworzyć byśmy też potrafili tak powiedzieć i byśmy otworzyli się na parafie, na swoje środowiska i w nich świadczyli o Jezusie Chrystusie Królu!”

– Ksiądz Andrzej Lubowicki, Generalny Asystent KSM w Polsce.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa
NIP 6761736597, REGON 040089233

Konto bankowe: Santander Bank Polska S.A.
76 1090 1030 0000 0001 0986 8503

Adres do korespondencji: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
ul. Krasickiego 16 05-070 Sulejówek

Biuro czynne: pn. – pt.: 9:00 – 15:00

Skontaktuj się z nami!