Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży godło logo

Powołani, aby służyć

W Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach (diec. sandomierska) w dniach 13-16 listopada br. odbyły się ogólnopolskie rekolekcje dla Asystentów Diecezjalnych Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, które poprowadził ks. bp Mirosław Milewski – Krajowy Asystent Akcji Katolickiej. Hasłem przewodnim były słowa „Idźcie i głoście – Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”.

Czas tych rekolekcji wypełniony był modlitwą, konferencjami oraz spotkaniami roboczymi, podczas których poruszone zostały tematy Stowarzyszenia, a także programu formacyjnego dla młodzieży. „Oto ja!”.

Gościliśmy dr. Jerzego Kołodzieja, który przedstawił nam w jaki sposób młodzież postrzega dzisiejszą działalność we wspólnocie.

W rekolekcjach uczestniczył także ks. Andrzej Lubowicki – Asystent Generalny KSM. Podczas spotkania roboczego przedstawił on ciekawe pomysły i podzielił się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi pracy z młodzieżą.

Na zakończenie rekolekcji przybył do nas ks. bp Krzysztof Nitkiewicz – Ordynariusz Diecezji Sandomierskiej.

Był to dobry czas, aby poprzez modlitwę, konferencje i praktyczne spotkania zastanowić się w jaki sposób i przy pomocy jakich środków pracować z młodzieżą. Był to czas odkrywania potrzeby służby w posłudze kapłańskiej.

Ks. Tomasz Zdyb
Asystent KSM Diecezji Sandomierskiej

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa
NIP 6761736597, REGON 040089233

Konto bankowe: Santander Bank Polska S.A.
76 1090 1030 0000 0001 0986 8503

Adres do korespondencji: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
ul. Krasickiego 16 05-070 Sulejówek

Biuro czynne: pn. – pt.: 9:00 – 15:00

Skontaktuj się z nami!