Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży godło logo

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży z misją w Misji w Niemczech

W dniach 17-20 III 2017 r. odbyło się spotkanie reprezentantów Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży z Polski z młodzieżą z Polskich Misji Katolickich z południowych Niemiec.

Jest to owoc Kongresu Młodzieży Polonijnej z całego świata, który miał miejsce w Warszawie w dniach 17-24 lipca 2016 r., i poprzedzał centralne obchody Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Organizatorem Kongresu była Konferencja Episkopatu Polski wraz z KSM-em, Wspólnotą Polską oraz Pomocą Kościołowi na Wschodzie.

Młodzi z Misji Katolickiej w Würzburgu wraz z ich duszpasterzem księdzem Jerzym Sobotą dostrzegając potrzebę dzielenia się wzajemnym świadectwem i budowania sieci współpracy w obszarze duszpasterstwa młodzieży w Niemczech i na świecie, podjęli się organizacji spotkania środowisk młodzieżowych z południowych Niemiec wraz z delegatami Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży z Polski.

Kongres był pięknym wydarzeniem, przeżytym przez nas wszystkich bardzo głęboko. Wówczas obserwowałem również organizację tego spotkania. Byłem pod wrażeniem zaangażowania ludzi świeckich, przynależących do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Polsce. Dostrzegłem, że przez te lata mojej nieobecności w Polsce KSM wspaniale się rozwinęło jako organizacja. Stąd zrodziła się myśl i pragnienie, aby to co stało się naszym udziałem, przeszczepić na tereny, na których od lat pracuję

– mówił ks. Jerzy Sobota – proboszcz parafii w Würzburgu.

Podczas spotkania młodzi poznali strukturę i działalność KSM, dzielili się wzajemnie pomysłami i doświadczeniem swojego zaangażowania w Kościele oraz obradowali na temat kolejnych projektów i wzajemnej współpracy. Perspektywy rozwoju przepracowali na warsztacie metodą „widzieć, ocenić, działać”. Ponadto rozmawiano na temat możliwości pozyskiwania funduszy na działanie grup młodzieżowych oraz organizacji imprez bezalkoholowych. Nie zabrakło codziennych Eucharystii i wieczornego czuwania przed Najświętszym Sakramentem.

Spotkanie młodzieży Weißenhorn to historyczny moment. Zgromadzona młodzież zdecydowanie podkreśliła swoją gotowość do budowania struktur KSM w Niemczech. Stowarzyszenie ogólnopolskie staje się międzynarodowym. Jestem pod wrażeniem potencjału jaki jest w młodych i głęboko wierzę, że współpraca polsko-niemiecka będzie dynamicznie się rozwijała.

– podsumowuje Ilona Trojnar, Przewodnicząca Prezydium Krajowej Rady KSM.

Mam nadzieję, że jest to początek do ugruntowania wzajemnej współpracy, aby młodzież miała swoje miejsce przy Polskich Misjach Katolickich. Na Kongresie uświadomiliśmy sobie jak wiele jest młodych osób pochodzenia polskiego, które chcą aktywnie działać w duszpasterstwie młodzieżowym, stąd zaproszenie do Wießenhorn. Kolejny krok to spotkanie młodzieży również z innych krajów we wrześniu w Würzburgu

– mówi Patryk Sikora, Polska Misja Katolicka w Würzburgu.

Spotkanie odbyło się w Wießenhorn, w domu rekolekcyjnym Ojców Klaretynów. Uczestniczyło w nim 35 osób.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży na spotkaniu reprezentowali:

  • Ilona Trojnar – Przewodnicząca Prezydium Krajowej Rady KSM
  • Krzysztof Kumięga – poprzedni Przewodniczący Prezydium Krajowej Rady KSM
  • Agnieszka Wojnarowicz – członek Zarządu KSM Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej i pracownik biura Prezydium KR KSM.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa
NIP 6761736597, REGON 040089233

Konto bankowe: Santander Bank Polska S.A.
76 1090 1030 0000 0001 0986 8503

Adres do korespondencji: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
ul. Krasickiego 16 05-070 Sulejówek

Biuro czynne: pn. – pt.: 9:00 – 15:00

Skontaktuj się z nami!