Ilona Trojnar

Przewodnicząca Prezydium KR KSM

Opieka nad regionem:
- KSM Archidiecezji Gdańskiej
- KSM Archidiecezji Katowickiej
- KSM Archidiecezji Krakowskiej
- KSM Archidiecezji Przemyskiej
- KSM Diecezji Kaliskiej
- KSM Diecezji Kieleckiej
- KSM Diecezji Sosnowieckiej
- KSM Diecezji Tarnowskiej

Wioletta Pietraszko

Zastępca Przewodniczącej Prezydium KR KSM

Opieka nad regionem:
- KSM Archidiecezji Warmińskiej
- KSM Archidiecezji Warszawskiej
- KSM Diecezji Drohiczyńskiej
- KSM Diecezji Ełckiej
- KSM Diecezji Łomżyńskiej
- KSM Diecezji Rzeszowskiej
- KSM Diecezji Siedleckiej
- KSM Diecezji Warszawsko-Praskiej

Anna Dzwonkowicz

Zastępca Przewodniczącej Prezydium KR KSM

Opieka nad regionem:
- KSM Archidiecezji Częstochowskiej
- KSM Archidiecezji Łódzkiej
- KSM Archidiecezji Poznańskiej
- KSM Archidiecezji Wrocławskiej
- KSM Diecezji Bielsko-Żywieckiej
- KSM Diecezji Gliwickiej
- KSM Diecezji Legnickiej
- KSM Diecezji Opolskie
- KSM Diecezji Świdnickiej

Aleksandra Samula

Sekretarz Prezydium KR KSM

Opieka nad regionem:
- KSM Archidiecezji Białostockiej
- KSM Archidiecezji Lubelskiej
- KSM Diecezji Pelplińskiej
- KSM Diecezji Płockiej
- KSM Diecezji Radomskiej
- KSM Diecezji Sandomierskiej
- KSM Diecezji Toruńskiej
- KSM Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

Łukasz Fenisz

Skarbnik Prezydium KR KSM

Opieka nad regionem:
- KSM Archidiecezji Gnieźnieńskiej
- KSM Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej
- KSM Diecezji Bydgoskiej
- KSM Diecezji Elbląskiej
- KSM Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
- KSM Diecezji Łowickiej
- KSM Diecezji Włocławskiej
- KSM Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

ks. Andrzej Lubowicki

Asystent Generalny KSM