Ilona Trojnar

Przewodnicząca Prezydium KR KSM

Opieka nad regionem:
• KSM Diecezji Siedleckiej
• KSM Diecezji Radomskiej
• KSM Archidiecezji Warszawskiej
• KSM Diecezji Łowickiej
• KSM Diecezji Włocławskiej
• KSM Archidiecezji Gnieźnieńskiej
• KSM Archidiecezji Poznańskiej
• KSM Diecezji Kaliskiej

Wioletta Pietraszko

Zastępca Przewodniczącej Prezydium KR KSM

Opieka nad regionem:
• KSM Diecezji Drohiczyńskiej
• KSM Diecezji Łomżyńskiej
• KSM Diecezji Ełckiej
• KSM Archidiecezji Warmińskiej
• KSM Diecezji Płockiej
• KSM Diecezji Warszawsko-Praskiej

Anna Dzwonkowicz

Zastępca Przewodniczącej Prezydium KR KSM

Opieka nad regionem:
• KSM Diecezji Rzeszowskiej
• KSM Archidiecezji Przemyskiej
• Zamojsko-Lubaczowskiej
• KSM Diecezji Sandomierskiej
• KSM Diecezji Tarnowskiej
• KSM Diecezji Kieleckiej
• KSM Archidiecezji Lubelskiej

Aleksandra Samula

Sekretarz Prezydium KR KSM

Opieka nad regionem:
• KSM Diecezji Pelplińskiej
• KSM Archidiecezji Gdańskiej
• KSM Diecezji Elbląskiej
• KSM Diecezji Toruńskiej
• KSM Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
• KSM Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej
• KSM Diecezji Bydgoskiej
• KSM Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Łukasz Fenisz

Skarbnik Prezydium KR KSM

Opieka nad regionem:
• KSM Diecezji Bielsko-Żywieckiej
• KSM Diecezji Sosnowieckiej
• KSM Diecezji Gliwickiej
• KSM Archidiecezji Częstochowskiej
• KSM Archidiecezji Łódzkiej
• KSM Diecezji Opolskiej
• KSM Archidiecezji Wrocławskiej
• KSM Diecezji Świdnickiej
• KSM Diecezji Legnickiej
• KSM Archidiecezji Krakowskiej

ks. Andrzej Lubowicki

Asystent Generalny KSM