Skontaktuj się z Prezydium

Patryk Czech

Patryk Czech

Przewodniczący Prezydium KR KSM

diecezja rzeszowska

Jestem absolwentem prawa na Uniwersytecie Rzeszowskim i edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej tej samej uczelni. Swoją służbę w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży rozpocząłem w mojej rodzinnej parafii NMP w Libuszy, gdzie pełniłem funkcję Prezesa Oddziału. W czasie studiów posługiwałem w środowisku akademickim jako Prezes Koła KSM przy UR. Pełniłem także funkcję Zastępcy Prezesa KSM DRz, a obecnie jestem Członkiem Delegatem do KR. W 2015 roku ukończyłem ogólnopolskie szkolenia dla Instruktorów KSM. W wolnych chwilach lubię czytać książki, zwłaszcza o tematyce religijnej. Cieszę się, że w Stowarzyszeniu mogę służyć także dzięki muzyce, która jest moją ogromną pasją. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest dla mnie wielką wartością, miejscem rozwoju, któremu wiele zawdzięczam. Wszystkie swoje działania staram się opierać na słowach papieża Grzegorza Wielkiego, który powiedział, że „miłość sprawdza się w czynie”.

Kontakt: p.czech@ksm.org.pl

Anna Błazińska

Zastępca Przewodniczącego Prezydium KR KSM

diecezja płocka

Monika Zubowicz

Zastępca Przewodniczącego Prezydium KR KSM

diecezja ełcka

Karolina Błażejczyk

Skarbnik Prezydium KR KSM

diecezja warszawsko-praska

Aleksandra Samula

Skarbnik Prezydium KR KSM

diecezja pelplińska

Jestem absolwentką europeistyki na gdańskiej Politechnice. Na co dzień w praktyce odkłamuję powszechny obraz pracy w korporacji, bo w każdym otoczeniu bezpośrednie podejście do drugiego człowieka jest najważniejsze. Pochodzę z Tczewa, zwanego czasem miastem kolejarzy, ze względu na długą historię tego zawodu w mieście. Bardzo ułatwia to podróże po kraju, oczywiście koleją. To właśnie tu, w oddziale parafialnym, rozpoczęło się moje poznawanie KSM-u. Kontynuuję je podczas pracy w Zarządzie Diecezjalnym, a teraz w Prezydium Krajowej Rady. Mając nadzieję, że dobrze odczytuję tchnienia Ducha Świętego, odpowiadam GOTÓW na nowe zadania, ufając, że przecież „Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali” (2 Kor 12,9).

Kontakt: a.samula@ksm.org.pl

ks. dr Andrzej Lubowicki

Asystent Generalny KSM

Jestem księdzem, wieloletnim asystentem KSM Diecezji Drohiczyńskiej, duszpasterzem młodzieży, wykładowcą teologii pastoralnej w WSD w Drohiczynie. Pracę z KSM-em zacząłem w pierwszej parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce. Ukończyłem Instytut Formacji Pastoralno-Liturgicznej w Lublinie, a następnie studia doktoranckie na UKSW w Warszawie (rok w ramach studiów byłem na Pontificia Facolta di Teologia w Palermo), broniąc rozprawy na temat: „Misja formacyjna Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Polsce. Studium teologiczno-pastoralne”. Bardzo lubię pracę z młodzieżą oraz wyzwania. Motto z mojego obrazka prymicyjnego to: „Oby mi Bóg dał słowo odpowiednie do myśli i myślenie godne tego, co mi dano” (Mdr 7,15). Zainteresowania: sport, turystyka, pielgrzymowanie.
KSM to zadanie i wyzwanie. Razem możemy więcej. Zatem jak najczęściej i z innymi mówmy: GOTÓW! Nie ma, że się nie da. „Gdy z nami Bóg, przeciw nam któż?”.

Kontakt: a.lubowicki@ksm.org.pl